Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.

Multikulturen och högerpopulismen

Foto: steveheap / Mostphotos
Av Göran Adamson | 31 maj 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 11 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Många värderingar som vänstern traditionellt försvarat motarbetas i dag av den multikulturella vänstern. Det gäller inte minst principen om sekularism.
  • Kommunismens död är en viktig orsak till förändringen. Efter Sovjetunionens fall försköts fokus inom vänsterrörelsen från klassfrågor till kultur och etnicitet – från ekonomisk omfördelning till kamp för etniska minoriteters rättigheter.
  • Trots att multikulturalister utpekar högerpopulismen som sin främsta fiende är rörelserna i grunden lika. Båda ser den etniska gruppen som bärande princip. Båda förnekar individens frihet. Båda anser att kulturer bör hållas åtskilda. Båda hyllar ”rötter” och motarbetar kulturell förändring. Båda har sitt ursprung i 1800-talets romantik och motupplysning.
  • Den politiska debatten förvirras starkt av att ”vänster” kommit att ses som liktydigt med multikulturalism, samtidigt som närheten mellan denna ideologi och högerpopulistiska värderingar sällan diskuteras.
Den multikulturella vänstern har brutit med klassiska vänsterideal som vetenskap, sekularism, anspråk på sanning och fri debatt. Den förkastar högerns nationalism men odlar en etnomystik som är minst lika konservativ. Kulturell självbelåtenhet hånas och hyllas på samma gång. Var finns principen frågar Göran Adamson, docent i sociologi.

Idéhistorikern Karin Johannisson skrev nyligen i DN om de motsättningar vi nu ser i svenska simhallar.[1] Krav på separata badtider, menar hon, är inget nytt. Men det stämmer inte. Under lång tid har män, kvinnor och barn kunnat bada tillsammans i simhallar. Nu ifrågasätts detta av tankesystem som vill annat. Men Johannisson ser inte motsättningen, eller vill inte se den. Ett sekels progressiv kamp för frigörelse och jämställdhet betyder inget. Vänsterns politiska kompass ligger på golvet med glaset spräckt.

Läs mer Visa mindre