Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Samhälle |

Därför har moralen ingen plats i domstolen

Ritning över ett brittiskt slavskepp. Foto: United States Library of Congress
Av Jakob Heidbrink | 5 mars 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 12 min
I korthet

/ Inom svensk borgerlighet har rättspositivismen kritiserats och beskyllts bland annat för att bära upp den socialdemokratiska hegemonin.

/ Rättspositivism är en idé som i grunden går ut på att exempelvis domare i sina beslut inte får ta hänsyn till annat än sådana regler som fått uttryck i vissa skrivna texter. 

/ Naturrätten är det tydligaste alternativet till rättspositivismen. Naturrätten föreställer sig att rätt och fel existerar oberoende av lagstiftning. Med andra ord gör naturrätten, till skillnad från rättspositivismen, ingen skillnad mellan moral och juridik.

/ Naturrätten stöter fort på problem i praktiken: Eftersom synen förnuft och moral skiljer sig mellan individer, skulle ett juridiskt system baserat på naturrätten sakna kontroll över att juridiska beslutsfattare upprätthåller verkligt förnuft och moral. 

/ Rättspositivismen utgör i motsats till detta ett försök att ställa juridiken på en fastare bas, och att göra den användbar i ett socialt och geografiskt mobilt samhälle. Det som krävs är att moral och juridik skiljs åt. Då kan medborgare vara oeniga i moraliska frågor, men ändå uppnå enighet i juridiska frågor.

/ Det kan vara motiverat att kritisera regleringslagstiftning eller motsätta sig myndighets- och domstolsaktivism. Däremot kan dessa fenomen inte beskrivas som konsekvenser av rättspositivismen.

Moralen har ingen plats i domstolarna – det är i alla fall den så kallade ”rättspositivismens” svar på frågan om etikens förhållande till lagen. Men rättspositivismen har fått oförtjänt dåligt rykte, särskilt inom svensk borgerlighet, och förtjänar ett försvar från samma håll. Det skriver Jakob Heidbrink, docent i juridik.

Lagen är inte bara blind – den har inte heller något med moral att göra.

Läs mer Visa mindre