Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Hur myndigheter formar våra föreställningar om psykiskt lidande

Har bara ögon för antidepressiva. Illustration: Hans von Corswant

Att depression beror på låga serotoninnivåer är en seglivad uppfattning. Men det stämmer inte enligt en stor brittisk studie. Psykologen Markus Dencker och socionomen Lasse Mattila undrar varför det är så tyst om studien i svenska medier.

Av Markus Dencker och Lasse Mattila | 10 december 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 15 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Att depression orsakas av kemiska obalanser i hjärnan är en vida spridd föreställning, särskilt hos personer som själva är deprimerade.1 I decennier har det påståendet förts vidare av experter som ska ge oberoende vetenskaplig information, till exempel av svenska Vårdguiden och på läkemedlens bipacksedlar.2

Men sedan länge har det varit känt bland forskare och på kliniker att det inte finns vetenskapligt stöd för att depression orsakas på det sättet.3 Redan 1999 avfärdades till exempel den så kallade ”serotoninhypotesen” av amerikanska psykiatriförbundet (APA).4 Även hos svenska Socialstyrelsen är man medvetna om att det saknas vetenskapligt stöd för den teorin.5

Trots det verkar det inte ha funnits något stort intresse i Sverige – vare sig inom vården, hos myndigheter eller bland forskare och journalister – att nyansera den utbredda föreställningen.

En miljon svenskar får antidepressiva läkemdel

En miljon svenskar får antidepressiva läkemedel utskrivna till sig.6 Räknat per invånare blir det 1,5 gånger fler antidepressiva doser än genomsnittet i OECD-länderna, vilket placerar oss på sjätte plats av 29 länder.7 Enligt en nyligen publicerad granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är det tre gånger så vanligt att antidepressiva läkemedel skrivs ut till barn i Sverige jämfört med i Norge och Danmark.8 En förklaring som brukar anges är att debatten ser olika ut i de tre skandinaviska länderna.

2020 var antidepressiva den femte största läkemedelsgruppen.

Depression och ångest ligger bakom ungefär 40 procent av alla sjukskrivningar i Sverige. Över 30 procent av kvinnorna i Sverige och ungefär 25 procent av männen har någon gång i livet diagnosticerats som deprimerade.9 2020 var antidepressiva den femte största läkemedelsgruppen i Sverige efter blodtryckssänkande, smärtstillande, antibiotika och allergimedicin.10

Fenomenet depression är alltså något som påverkar en stor andel av svenska folket, antingen om man själv är drabbad eller om man är anhörig. Man skulle kunna tycka att ämnet därför har ett allmänintresse och att det är viktigt att media förmedlar fakta.

Tyst i svenska medier

Läs mer Visa mindre