Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Manfall: När livet sviktar

Foto: Unsplash.

Det verkar som om män på många sätt drabbas hårdare när livet sviktar. Ytterst syns det i förhöjd dödlighet efter kriser i samband med sådant som skilsmässa, pension och sjukdom.

En förklaring är förmodligen att mäns sociala nätverk är glesare än kvinnors. I det sammanhanget har både sociala mönster och biologiska skillnader betydelse, skriver Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande hjärnforskare.

Av Martin Ingvar | 19 november 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 7 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Ett spädbarn kan inte överleva utan en annan människas närhet. Men också för vuxna människor är sociala relationer livsviktiga. Många inser säkert att goda sociala nätverk skyddar mot psykiska problem, [1] men det är förmodligen mindre uppenbart att svaga nätverk också medför högre sjuklighet och dödlighet. [2] Exempelvis vet vi att svaga sociala nätverk tillsammans med en depressiv utstrålning har negativ inverkan på överlevnaden efter hjärtinfarkt. [3]

På marginalen kan dessa skillnader vara betydande. Svaga sociala nätverk och sänkt humörtillstånd, alltså depressioner, kan leda till femtio procents högre dödlighet för dem som väntar på en hjärttransplantation. [4]

Läs mer Visa mindre