Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Just nu: Prenumerera ett helt år för bara 499 kr!
Just nu: Prenumerera ett helt år för bara 499 kr!
Kultur |

Lär dig känna igen riktig forskning om orsaker

Av Christoph Nowak | 25 oktober 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 1 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/ Det är vanligt att medier misstolkar forskningsresultat om kopplingar mellan olika faktorer och sjukdomar. Dessa kopplingar beskrivs ofta oriktigt som orsakssamband. Allmänheten kan på så vis felaktigt få intrycket att exempelvis en viss livsstil eller kost förkortar livet.

/ Denna artikel går igenom tre olika studietyper, och hur dessa kan utreda orsakssamband. Detta som en guide för läsaren i mötet med medierubriker som påstår att en faktor orsakar en annan.

/ Felaktiga slutsatser om orsak och verkan dras oftast utifrån så kallade framåtblickande observationsstudier. I sådana studier undersöker forskare associationer mellan exempelvis kost i början av studien, och sannolikheten att drabbas av en sjukdom under en mångårig uppföljningstid. Sådana studier kan dock sällan fastställa orsakssamband. 

/ Den lämpligaste studiemetoden för att utreda orsakssamband är randomiserade kontrollerade studier, i vilka deltagare fördelas slumpmässigt till behandlings- eller exponeringsgrupper. Emellertid kan sådana studier av etiska och praktiska skäl vanligen inte genomföras.

/ En relativt ny metod – mendelsk randomiseringsstudie – innebär att forskare tar fasta på den slumpmässighet som finns inbyggd i den mänskliga arvsmassan. På så vis kan man kringgå de etiska och praktiska problem som finns med randomiserade kontrollerade studier. 

Ny studie: Nykterism ökar risk för demens, påstod Aftonbladet i somras – en typ av vilseledande nyhet som ofta förekommer i svenska medier. Men upplysta mediekonsumenter kan lära sig att känna igen falska nyheter om vetenskapliga rön. Christoph Nowak, forskare vid Karolinska institutet, guidar Kvartals läsare till de viktigaste metoderna inom medicinsk forskning.

Mediernas rubriksättare är experter på att slå fast orsakssamband där sådana inte kunnat påvisas genom forskning. För att ta några rubriker bara under en månad i år:

Ny studie: Nykterism ökar risken för demens. (Aftonbladet 3/8).

Dålig nattsömn ökar risk för demens (Expressen Hälsoliv 16/8).

För lite kolhydrater förkortar livet (SvD 17/8). 

Ny studie: Alkohol gör dig sjukare – och förkortar livet ( Läs mer Visa mindre