Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Krönika |

Länge leve skola även på sommaren!

Illustration: Hans von Corswant.

Vi måste bry oss om och ge alla elever chansen. Genom skola under sommarlovet och andra åtgärder kan eleverna få nog kunskaper för att hänga med i undervisningen framgent. Det gäller även yngre, visar forskning och en skolreform i Texas.

Av Elisabeth Precht | 20 juni 2021
Elisabeth Precht är journalist och vikarierande redaktör på Kvartal.
Lyssna på textenStöd KvartalLästid 8 minSkärmläsarvänlig
I korthet
Den klassiska boken Två år i varje klass om bröderna Sigge och Putte som inte visar något större eller ens mindre intresse för skolan, berättar om en tid då den som inte hade nog kunskaper för att flyttas upp till nästa årskurs fick gå om.1

På Sigge och Puttes tid var det självklart att elever som inte hade tillräckliga kunskaper från en årskurs fick gå om ett år för att därefter, förhoppningsvis, bättre tillgodogöra sig undervisningen i nästa klass. Det var inte fråga om att sänka golvet så att fler klarade kraven. Nej, ledstjärnan var att hjälpa de svagare eleverna att nå över tröskeln.

”Två år i varje klass” spelades in som film 1938. Foto: AB Svensk Talfilm/Svensk Filmdatabas.

”Livets skola” räckte inte

Under fem år kring millennieskiftet bodde jag i Texas. Där hade utbildning och då särskilt högre utbildning fått en styvmoderlig behandling. Idealet var den atletiska och fysiskt starka personen – en cowboy. Man räknade med att de flesta unga skulle arbeta inom lantbruket och de ansågs märkligt nog inte behöva särskilt mycket skolning. Den som var duktig i amerikansk fotboll behövde inte ens klara skolarbetet. Ursäkterna var många och utbildningsstandarden låg. Bland USA:s delstater låg Texas, tillsammans med framför allt andra sydstater, långt ned vad gällde studieresultat.

Läs mer Visa mindre