Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Krönika |

Labbläcka i Wuhan trolig orsak till pandemin

Illustration: Hans von Corswant

En läcka från det virologiska institutet i Wuhan är den troligaste orsaken till pandemin, det framgår i en granskande artikel som nu får svallvågor. Men Kinas partipropaganda och andra aktörer lyckades tidigt få labbspåret avfärdat som en konspirationsteori. Och när Donald Trump pekade ut institutet i Wuhan valde medierna att inte följa spåret. Samtidigt varnar nu svenska MSB för att skuldbelägga Kina och kopplar det till just konspirationsteorier. I denna extra matiga söndagsläsning berättar Ola Wong varför virusets ursprung blivit en infekterad fråga. English version.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Ola Wong | 23 maj 2021
Ola Wong är Kvartals kulturredaktör, Kina-kännare och författare.
Profil Inlästa texterLästid 14 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Säg gärna den brasilianska varianten, larma om den brittiska och frukta den sydafrikanska eller indiska. Men säger du Kina är du rasist och konspirationsteoretiker. Varför har det blivit en så infekterad fråga att tala om virusets ursprung?

MSB-rapporten spelar kommunistpartiet i händerna

En studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går så långt som att koppla ihop frågor om virusets ursprung och ansvar för dess spridning med viljan att ”skuldbelägga och peka ut syndabockar”, vilket sägs vara ett kännetecken för konspirationsteorier som i sin tur är ett hot mot demokratin. Författaren till rapporten Covid-19 och konspirationsteorier: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning,  medger att det är rimligt att ställa sådana frågor men sorterar dem ändå bland larmklockor för foliehatteri. Genom att kalla covid-19 för ”the China virus” etablerades en berättelse där Kina gjordes ansvarig för smittämnet och dess spridning. Den korrekta tankegången bör i stället enligt MSB-studiens författare, Andreas Önnerfors, vara att ”Det som orsakar sjukdomen (smittämnet, i detta fall ett coronavirus) kan inte kopplas till kultur eller geografi utan drabbar alla människor”.

Jag, som själv har kinesiskt påbrå, skulle tycka det vore fel om det blev känt som ”Kinaviruset”. Ett neutralt namn som sars-cov-2 är då att föredra.1 Men att ställa Peking till svars är inte rasism, som Ho-fung Hung vid Johns Hopkins-universitetet skrev i The journal of political risk redan i mars 2020. Att vilja gå till botten med ansvarsfrågor är snarare något som kännetecknar en rättsstat och en anständig historieskrivning.

Budskapet från MSB spelar hur som helst i händerna på Kinas kommunistparti (KKP) och det narrativ som partistaten arbetat för att etablera under pandemin. Enkelt går det ut på att viruset är ett globalt problem som den kinesiska regimen kan erbjuda svar på, och inte ett problem från Kina där världen har rätt att kräva svar.

Partiet skriver om historien och sår tvivel

Covid-19-krisen visar hur skickligt Kinas propagandaarbete har blivit, säger professorn i kommunikationsvetenskap och experten på kinesisk propaganda Maria Repnikova i forskningsartikeln Pandemics & propaganda: How Chinese state media creates and propagates CCP coronavirus narratives. Till sin hjälp har partiet en väldig medieapparat, forskare, sponsrade inlägg på sociala medier och inflytande över internationella aktörer som WHO.

Efter att smittspridningen blev känd har partistyrda medier gradvis förändrat narrativet, och för varje steg har de ökat osäkerheten kring covid-19:s ursprung i Kina. Samtidigt har man gått in för att få teorin om en laboratorieläcka att framstå som en konspirationsteori, ett budskap som spreds globalt genom sponsrade ”faktagranskande” inlägg på Facebook.

I början var partistyrda medier tydliga med att smittan började i Wuhan och den enda osäkerheten var vilket djur på den illegala våtmarknaden som hade spridit viruset. De ökade sedan osäkerheten till att ifrågasätta var utbrottet hade börjat. Därefter började statsmedier själva sprida konspirationsteorier om att viruset hade förts till Kina av utlänningar, nämligen amerikansk militär personal som hade deltagit i Military World Games i Wuhan i november 2019. Man menade även att epidemin kanske kom till Kina med importerade frysta matprodukter. I februari 2020 skröt China Daily: ”Om det inte vore för de unika fördelarna med Kinas system skulle världen ha slagits mot en förödande pandemi nu”. När dödstalen steg i resten av världen sattes fokus i stället på hur Kina skickade skyddsutrustning och sedermera vaccin till drabbade länder.

Frågor om virusets ursprung föll bort från den globala dagordningen, och när politiker som Australiens utrikesminister Marise Payne lyfte ämnet möttes det med högröd ilska och bojkotthot.

KKP likställer sig själva med det kinesiska folket och avfärdar regelmässigt kritik som rasism och antikinesisk svartmålning.2 I Sverige pressades restaurang Riche att plocka ner en satirisk målning av president Xi Jinping som Batman, en anspelning på teorin att viruset spreds från fladdermöss. En gäst hade rapporterat tavlan som rasistisk.

Mediernas avsky mot Trump skapade beröringsskräck

Det finns två dominerande teorier om virusets ursprung. Den ena är att det spred sig naturligt från djur till människor. Den andra teorin är att viruset tagits fram i laboratorium och läckt ut. Bägge är möjliga förklaringar, men labbteorin är den troligaste, det visar vetenskapsjournalisten Nicholas Wade i en lång artikel för nättidskriften Medium.

Politiska agendor från forskare och myndigheter i västvärlden har skapat tjocka moln av oklarheter, som etablerade medier verkar oförmögna att kunna lösa upp, skriver Wade.

KKP har även haft god draghjälp av ex-presidenten Donald Trumps osvikliga förmåga att polarisera. Han pratade om ”The China virus” och sade att han sett bevis för att viruset kom från det virologiska institutet i Wuhan. Därefter ökade rasistiskt motiverade utfall mot personer med asiatiskt ursprung. Amerikanska etablerade medier satte labbhypotesen i giftskåpet, därtill påhejade av prominenta forskare.

Wade, som tidigare arbetat för Nature, New York Times och tidskriften Science, skriver att många virologer har ett intresse av att det inte blåser upp en offentlig debatt om de farliga gain-of-function-experiment som delar av kåren ägnar sig åt. Det är en teknik för att förstärka ett virus egenskaper som gör dem farligare än de som existerar i naturen. Målet har varit att ligga steget före för att snabbt kunna utveckla vaccin vid nya sjukdomar.

Bock i örtagård? Peter Daszak med WHO-gruppen på väg in till det virologiska institutet i Wuhan för att utreda virusets ursprung – tidigare forskade han om coronavirus där. Foto: Thomas Peter/TT.

I februari 2020 undertecknade en grupp av virologer ett öppet brev i tidskriften Lancet som fördömde: ”konspirationsteorier som antyder att covid-19 inte har ett naturligt ursprung”. Brevet hade satts ihop av Peter Daszak, chef för Ecohealth Alliance i New York, en organisation vars mål är att skydda människor och djur från pandemier. Det är märkligt att Daszak uttalade sig tvärsäkert om fakta som han omöjligt kunde veta om de stämde vid tidpunkten. Det är ett ännu större problem att Daszaks organisation hade finansierat forskning om coronavirus på det virologiska institutet i Wuhan. Om viruset spreds från labbet är Daszak potentiellt medansvarig för pandemin, som enligt officiell statistik tagit mer än tre miljoner människoliv – en siffra som närmast säkert är en kraftig underdrift.3

WHO satte kaninen att vakta salladen

Trots den uppenbara intressekonflikten blev Daszak ett år senare tongivande i expertgruppen som WHO tillsammans med Kina skickades till Wuhan för att utreda virusets ursprung. Kina hade veto över gruppens sammansättning och blockerade alla namn som USA föreslog, utom Daszak, rapporterar SvD. WHO-gruppens slutsats, som presenterades den 30 mars i år, var att en labbläcka är en ”extremt osannolik” förklaring och att viruset troligast spreds från fladdermöss via ett annat djur till människor.

I allmänhetens medvetande härskade fortfarande övertygelsen om att smittan började eller förstärktes på den beryktade våtmarknaden i Wuhan.

Daszak utsågs skandalöst nog även till att leda en arbetsgrupp inom kommissionen som medicintidskriften Lancet upprättat för att efterforska virusets ursprung.

Det är dokumenterat att forskare gjorde gain-of-function-experiment designade för att skapa coronavirus som kan angripa mänskliga celler och humaniserade möss.

Det Wade beskriver är inte en konspiration utan en olyckshändelse, som ingen velat ta ansvar för. I hela det väldiga landet Kina började pandemin utanför porten på det virologiska institutet i Wuhan, där det är dokumenterat att forskare gjorde experiment designade för att skapa coronavirus som kan angripa mänskliga celler och humaniserade möss. Det är exakt den typ av experiment som ett sars-cov-2-virus kunde ha uppstått ifrån.

Shi Zhengli fotograferad i ett högsäkerhetslaboratorium (BSL-4). Hon har själv sagtv att hennes forskning på coronavirus i Wuhan utfördes på en mycket lägre nivå, BSL-2 eller BSL-3.
Shi Zhengli, känd som ”Bat lady” för sin forskning om virus från fladdermöss. Här fotograferad i ett högsäkerhetslaboratorium, BSL-4. Hon har själv sagt att hennes forskning på coronavirus i Wuhan utfördes på en mycket lägre säkerhetsnivå, BSL-2 eller BSL-3. Foto: Johannes Eisele/TT.

Coronaviruset i Wuhan var redan anpassat till människor, som man kan förvänta sig för virus från humaniserade möss.4 Däremot är det dåligt på att smitta mellan fladdermöss. Viruset har egenheter som tyder på att det skapats och inte utvecklats genom naturlig evolution, och dessa återfinns inte i andra coronavirus av samma typ. Personalen hade inte vaccin och säkerhetsnivån var bristfällig. Det som saknas är direkta bevis, som dokumentation av hur labbet utvecklade sars-cov-2. Om sådana existerar döljs de av rådande mörkläggning från kinesisk sida.

Wades artikel slog ner som en sjunkbomb den 5 maj, och sedan dess har senatsförhör, krav på nya utredningar och arga dementier flutit upp till ytan, inte minst från Daszak.

”Hans dokumentation och argumentation är trovärdig”, säger Fredrik Elgh, professor i virologi.

En som har läst Wades artikel är Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet. Han säger att även om det inte går att utesluta andra orsaker så är det är fullt möjligt att det gått till som Wade beskriver det. ”Hans dokumentation och argumentation är trovärdig”, säger Elgh.

Labbläckor har skett många gånger

Det finns otaliga exempel på labbläckor av farliga virus – som influensa, smittkoppor, Sars1, West Nile-viruset med flera, påpekar Fredrik Elgh som själv ansvarade för uppbyggnaden av de svenska högsäkerhetslaboratorierna vid dåvarande Smittskyddsinstitutet, idag Folkhälsomyndigheten, och det sedermera nedlagda Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap.

Det går inte att utesluta en labbincident i Wuhan, det är alldeles för mycket som talar för det”, säger Elgh.

USA införde år 2014 en paus för riskabel forskning på vissa virus som kan orsaka en pandemi. Men USA fortsatte samtidigt att finansiera liknande forskning i Wuhan i Kina. I labbmiljöer som enligt amerikanska inspektörer hade ”allvarliga brister i lämpligt tränad personal” och biologisk skyddsklassnivå 2, BSL-2, som endast motsvarar kraven för laboratoriearbete med virus och bakterier som är lätta att kontrollera och som potentiellt inte orsakar svår sjukdom hos det stora flertalet.5 Enligt Wade är det samma nivå som gäller för en amerikansk tandläkarmottagning.

USA finansierade forskning i Wuhan

USA:s nationella hälsoinstitut (NIH) befinner sig alltså i en situation där de kan ha bistått katastrofala experiment som kostat över en halv miljon amerikaners liv. De har anledning att inte vilja vända på alla stenar. Och en av de tjänstemän som Wade nämner vid namn är Anthony Fauci, direktören för USA:s smittskyddsinstitut, hyllad för sitt civilkurage under Trumpadministrationen och som har fortsatt att leda pandemibekämpningen under president Biden. Fauci frågades ut i den amerikanska senaten den 10 maj.6

Fauci medgav då att NIH finansierat forskning i Wuhan för att undersöka hur fladdermössvirus kan infektera människor i framtiden, men Fauci underströk att pengarna inte var avsedda för gain-of-function-forskning.

Eftersom det finns amerikansk finansiering finns det forskningsansökningar och resultat som måste fram på bordet och nagelfaras, säger Elgh. Det är också självklart att de virologiska laboratorierna i Wuhan ska presentera sin forskning och data i detalj, anser han.

Eftersom de etablerade mediernas redaktörer överlag avskyr Trump valde de att lita på virologer som Daszak och grävde inte vidare i labbteorin.

Wade påstår inte att Kinas centrala myndigheter utvecklade och spred sars-cov-2 som ett biovapen. Inte heller någon annan av de tokigheter som MSB-rapporten nämner om att pandemin skulle vara en konspiration mellan Kina och det Demokratiska partiet i syfte att skada Donald Trump.

KKP skulle aldrig med vilja sprida sjukdomen i den kinesiska befolkningen. Men KKP har verkligen gjort sitt bästa för att dölja tragedins natur och Kinas ansvar för den. Det är graverande att samtidigt som KKP stängde ner Kina internt för resor tillät de kineser att resa ut i världen och tillsammans med WHO kritiserade partistaten länder som införde reseförbud mot Kina. KKP tonade ner virusets farlighet, och utrikesministeriets talesperson Hua Chunying hävdade felaktigt att det inte var värre än en vanlig influensa. Partistaten har mörklagt och gripit visselblåsare och stängt ner det virologiska institutets databas. Peking har sedan gjort sitt bästa för att manipulera WHO:s undersökning av virusets ursprung och verkar fortfarande mer intresserad av att avleda skuldfrågan än att förhindra en ny pandemi.

Härskartekniker med anklagelser om konspirationsteorier och rasism undergräver arbete för att spåra virusets ursprung.

Vetenskapsjournalister å sin sida har ingen vana av att ifrågasätta forskares motiv; de flesta uppfattar sitt uppdrag som att förvandla forskningsresultat till begriplig prosa för de otvättade massorna. Och eftersom de etablerade mediernas redaktörer överlag avskyr Trump valde de att lita på virologer som Daszak och grävde inte vidare i labbteorin, skriver Wade.

Nicholas Wade
Nicholas Wade. Foto: Naum Kazhdan/The New York Times

Sunt förnuft säger att om en pandemi börjar i Wuhan så kan det ha något att göra med att ett labb i Wuhan arbetar med att utveckla nya extremt farliga coronavirus i osäkra miljöer. Det faktumet bör väga tyngre än den ideologiska övertygelsen om att allt Trump säger är fel. Människor som har varit mer eller mindre instängda i sina hem det senaste året förtjänar ett bättre svar än vad medierna har gett dem, skriver Wade och avslutar med vad som låter som en from förhoppning: Låt uppgörelsens tid börja.

Jag rekommenderar alla att läsa Wades artikel och bilda sig en egen uppfattning, några länkar till den och debatten kring den är i noten här.7

Nu är som sagt inte sista ordet sagt. Besvärande omständigheter och indicier är inte samma sak som bevisad skuld, och det finns förvisso också krafter i USA som har ett intresse av att lägga skuld på partistaten. Men låt inte fula härskartekniker med svepande anklagelser om konspirationsteorier och rasism undergräva arbetet för att spåra virusets ursprung.

Se noter Visa mindre

Noter

1, Virusets namn är sars-coronavirus-2 och förkortas vanligen till sars-cov-2. En person kan alltså smittas av viruset och sedan insjukna i sjukdomen covid-19, se: https://www.isof.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/2020-02-26-coronavirus-covid-19-eller-sars-cov-2.html

2, För mer ingående analys av hur kommunistpartiet arbetar med påverkansarbete rekommenderas Clive Hamilton och Mareike Ohlbergs bok ”Den dolda handen – Hur Kinas kommunistiska parti underminierar västliga demokratier och omformar världen” (Daidalos, 2020). Om hur KKP använder rasistkortet, se sidan 3.

3, Enligt officiella siffror har i skrivande stund 3,4 miljoner människor dött i covid-19 (se https://www.worldometers.info/coronavirus/). Detta är dock en kraftig underdrift. Det krävs både ett positivt test och ett dödsintyg där dödsorsaken covid-19 framgår för att hamna i den officiella statistiken. I stora delar av världen görs inte detta. Tidskriften The Economist har i en omfattande analys (”Counting the dead”, The Economist 15/5 2021) kommit fram till att med 95% säkerhet ligger dödssiffran mellan 7,1 och 12,7 miljoner, med en sammanvägd uppskattning till 10,2 miljoner döda i covid-19 globalt.

4,  Humaniserade möss är genetiskt modifierade så att de uttrycker mänskliga egenskaper, exempelvis receptorn för sars-cov-2.

5, Shi Zhengli, som leder forskningen på coronavirus vid det virologiska institutet i Wuhan har i en intervju med tidskriften Science själv sagt att de utför forskningen med coronavirus på nivå BSL-2 och BSL-3. I samma intervju tillbakavisade hon kategoriskt påståendet att labbet skulle vara en källa till pandemin.

6, I april i år inledde de republikanska ledarna i kongressens utskott för energi och handel egna utredningar av både Ecohealth Alliance (EHA) och NIH:s roll. SvD:s-journalisterna Henrik Ennart och Gunilla von Hall har rapporterat om det, se: https://www.svd.se/kvaste-teori-om-labblacka–extremt-egenintresse

7,  Wades artikel går att läsa här: https://nicholaswade.medium.com/origin-of-covid-following-the-clues-6f03564c038 Den är även publicerad av Bulletin of the Atomic scientists: https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/

Den uppflammade debatten om virusets ursprung är bland annat beskriven i nedanstående länkar:

Den 18 maj publicerades ett öppet brev i Science magazine undertecknat av en grupp tunga namn inom virologi och immunologi som krävde en ordentlig, transparent och objektiv utredning av labbhypotesen och att laboratorierna i Kina skulle öppna sina arkiv. Brevet kan läsas här.

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/694.1

Detta ledde till en arg replik från Shi Zhengli, som ledde coronaforskningen i Wuhan. Hon kallade kraven på att lämna ut labbdata för oacceptabla och att hon inte kunde dela bevis som inte existerade. Shi varnade även att brevet kunde elda på antikinesiska känslor. Se:

https://www.technologyreview.com/2021/05/13/1024866/investigation-covid-origin-wuhan-china-lab-biologists-letter/ eller:

https://www.sunshinecoastdaily.com.au/news/bat-lady-hits-out-at-wuhan-virus-claims/4257942/

Den politiska debatten i USA: https://science.thewire.in/the-sciences/in-covid-origins-storm-fauci-denies-us-funded-controversial-study-in-wuhan/

Utdrag ur senatsförhöret med Anthony Fauci kan ses här:

Den 21 maj presenterade Rand Paul, senator för Kentucky, ett lagförslag om att förbjuda amerikansk finansiering av gain-of-function-forskning i Wuhan. I det skriver han att det finns gott om bevis att amerikanska myndigheter har finansierat gain-of-function-forskning i Wuhan: ”For years, Dr. Ralph Baric, a virologist in the U.S. has been collaborating with Dr. Shi Zhengli of the Wuhan Virology Institute, sharing his discoveries about how to create super viruses.  During their research, Dr. Baric and Dr. Shi worked together to insert bat virus spike protein into the backbone of the deadly SARS virus and then used the man-made super virus to infect human airway cells. Much of the research they were doing was funded through Dr. Fauci’s NIH and NIAID. Lagförslaget kan läsas här: https://www.paul.senate.gov/news/dr-rand-paul-introduces-amendment-banning-funding-gain-function-research-china

WHO-rapporten om virusets ursprung kan läsas här:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus

Daszak och de övriga i expertgruppen  kom till slutsatsen att det var ”extremt osannolikt” att en labbincident orsakade utbrottet. De bedömde att det mest troliga alternativet var att ett naturligt virus hade gått från fladdermöss via ett annat djur till människor. Bara 4 av 313 sidor i rapporten tog upp möjligheten för labbincident. Gruppen kunde inte redovisa direkta avgörande bevis för någon hypotes. De sammanfattade sin slutsats så här:

”The joint team’s assessment of likelihood of each possible pathway was as follows: 

  • Direct zoonotic spillover is considered to be a possible-to-likely pathway;
  • introduction through an intermediate host is considered to be a likely to very likely pathway;
  • introduction through cold/ food chain products is considered a possible pathway;
  • introduction through a laboratory incident was considered to be an extremely unlikely pathway.” 

WHO:s generaldirektör  Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterade rapporten den 30 mars med att labbteorin inte kunde avfärdas. Han sade också att det krävs potentiellt ytterligare efterforskningar.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.