Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Kvinnor: ”vet ej”

I många enkätundersökningar finns ett könsmönster. Kvinnor svarar i regel oftare ”vet ej” än män. Detta gäller såväl opinionsfrågor som kunskapsfrågor. Kvartals Henrik Höjer frågar sig om kvinnor borde killgissa oftare eller om det är männen som borde bli mer osäkra.

Av Henrik Höjer | 12 februari 2020
Henrik Höjer är Kvartals vetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare.
ProfilLästid 4 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Nyligen undersökte Sida svenskarnas syn på biståndet (överlag är svenskar positiva, men sedan några år i avtagande grad). I vissa frågor var det ingen skillnad på mäns och kvinnors svar, men i andra fanns en tydlig könsskillnad: ”Det är betydligt vanligare att kvinnorna väljer att svara ’vet ej’ – 29 jämfört med 21 procent gör så”, står det i rapporten om till exempel kunskapsläget om utvecklingen i världen.

Läs mer Visa mindre