Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Politik |

Könskampen om kärnkraften

Barsebäck ska rivas. Det kommer ta åtta år och kosta fem miljarder kronor. FOTO: HILLERGREN ANDREAS/Aftonbladet/TT

Den politiska sakfråga där män och kvinnor står längst ifrån varandra är kärnkraften. Om bara män styrde så skulle Sverige satsa på kärnkraft. Om bara kvinnor styrde skulle vi sannolikt inte ha någon kärnkraft. Denna könsdimension inom politiken har ökat.

Av Henrik Höjer | 19 mars 2021
Henrik Höjer är Kvartals vetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare.
ProfilLästid 3 min Skärmläsarvänlig
I korthet
I nästan 50 år har kärnkraft varit ett ämne för debatt i Sverige. Till att börja med, när frågan blev partipolitisk i och med att Centerpartiet ifrågasatte kärnkraften på 1970-talet, var den ingen tydlig vänster-högerfråga. Men som så många andra frågor har den efterhand hamnat på denna skala. Numera är partierna på vänsterkanten emot, och högerpartierna för.

Idag har kärnkraften störst stöd bland sympatisörerna till det nya högerblocket: Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Stödet för kärnkraften har dessutom ökat bland befolkningen de senaste åren – samtidigt som de som vill avveckla kärnkraften fortfarande är något fler. Men mycket tyder på att frågan kommer att segla upp som en allt viktigare fråga till nästa val, eftersom kärnkraften är fossilfri och på så sätt kan sägas gynna klimatet.

Kärnkraftopinionen i Sverige, 2011-2019. Källa: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Men just kärnkraften har en laddning som få andra politiska frågor: ”Kärnkraften utmärks av en könskamp. En majoritet kvinnor vill avveckla kärnkraften medan en majoritet män vill använda den.” Så skriver Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, i sitt kapitel i den senaste SOM-antologin Regntunga skyar (2020).

Hela 54 procent av männen vill långsiktigt använda kärnkraft, mot bara 20 procent av kvinnorna. Den typiske kärnkraftsförespråkaren är en medelålders man som kommer från tjänstemannahem och som står klart till höger politiskt.

Män mer riskbenägna

Jag frågar Sören Holmberg över epost om varför denna fråga är så könsspecifik. Han svarar snabbt: ”Män är mer riskbenägna, kanske något mer teknikpositiva, mer ideologiskt till höger och mer grå på den grön-gråa miljöskalan. Dessutom finns måhända också lite egenintresse. Män arbetar oftare i industri som direkt eller indirekt är beroende av billig el. Kvinnor jobbar oftare i offentlig sektor och inom vård och omsorg och utbildning. Kärnkraftsfrågan är en av de politiska frågor som uppvisar störst åsiktsskillnader mellan män och kvinnor.”

Faktum är att könsdimensionen överlag har ökat inom svensk politik.

Det finns faktiskt inget politikområde – utom möjligen synen på pornografi, där män är betydligt mer liberala än kvinnor – där könsskillnaderna är så stora.

Faktum är att könsdimensionen överlag har ökat inom svensk politik. Miljöpartiet har blivit ett kvinnoparti, och Sverigedemokraterna är ett mansparti. Det finns alltså ”tydliga könsskillnader i politiska prioriteringar och preferenser, och dessa har snarast ökat det senaste decenniet”. Det skriver statsvetarna Maria Oscarson och Jakob Ahlbom i den nya rapporten Trender i könsskillnader bland svenska väljare (Rapport 2021:1, valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet).

Om man backar ett halvt sekel var män tydligt mer vänster än kvinnor – men nu är positionerna omvända. Och framför allt är det männen som rört sig högerut sedan slutet av 1900-talet, medan kvinnor stått nästan stilla.

Vänster-högeridentifikation bland kvinnor och män, 1968-2018. Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.

Frågan är återigen varför denna könsskillnad ökat. ”Tyvärr har jag ingen ordentligt grundad förklaring, det krävs mer forskning. Men, det kan nog att ha att göra med den sociokulturella dimensionens ökade betydelse”, menar Maria Oscarson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, när jag frågar henne.

Däremot finns det studier som stödjer tanken att könsskillnader faktiskt förstärks med ökad jämställdhet. Det kan handla om att biologiska könsskillnader syns mer när jämställdheten i övrigt gör att män och kvinnor får allt mer liknande förutsättningar. Men en sak är säker: det behövs mer forskning om detta.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.