Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Kommer vaccinerna att stoppa pandemin?

FOTO: Johan Nilsson/TT

På grund av de många mutationerna finns det nu en stor risk att vi får leva med detta virus även i framtiden, konstaterar medicinprofessorerna Thomas Hedner och Olle Isaksson.

Av Thomas Hedner och Olle Isaksson | 25 februari 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Vaccin distribueras nu över världen, och vaccinationskampanjer är igång i många länder. Men det går trögt inom EU1, där i dagsläget bara några procent av befolkningen fått sin första dos trots att de första vaccinerna varit godkända sedan december 2020.

WHO:s Europachef Hans Kluge kritiserar EU-ledningen2 och menar att EU nu måste överväga att ta in vacciner från fler och konkurrerande tillverkare. Kluge varnar också för att vissa vacciner riskerar att bli mindre verksamma på grund av de mutationer som nu snabbt sprider sig över världen. ”Det är en grym påminnelse om att viruset fortfarande har övertaget över människorna”, sade Kluge i en intervju den 5 februari.2

En relevant fråga är därmed om vaccinerna kommer att få pandemin på reträtt och minska dödlighet och sjuklighet i covid-19? Löser de nuvarande lockdownproblem i samhället? Förhoppningar finns, men experter gör olika bedömningar om utvecklingen under första halvåret 2021. Många menar att pandemin blir långvarig. Även efter vaccineringskampanjerna kommer det sannolikt att finnas nya problem att lösa.

En angelägen fråga är om vaccinerna även är verksamma mot de många mutationer som nu snabbt sprider sig över världen.

De som är mer optimistiska menar att vaccinerna kommer att stoppa pandemin, och att det värsta kan vara över. De pekar också på det faktum att de personer som vaccinerats, jämfört med ovaccinerade, inte i samma utsträckning insjuknar i allvarliga former av covid-19, och att de som smittas får en mildare form av sjukdomen. Men en angelägen fråga är om vaccinerna även är verksamma mot de många mutationer som nu snabbt sprider sig över världen.

Och i förlängningen, kommer vaccinerna också att hindra vidare spridning av viruset i samhället?

Flera mutationer

Sedan början av pandemin har viruset muterat upprepade gånger. Virusexperter vet inte exakt hur många varianter som uppstått. Man räknar med att detta virus i snitt muterar en gång på 400 vid passage från en individ till en annan. Andra har uttryckt det som att ett virus i medeltal muterar två gånger per månad. Det är ungefär halva den mutationstakt som vi ser hos influensavirus och ungefär en fjärdedel av den som förekommer hos hiv.

De virus som nu cirkulerar i samhället är alltså annorlunda än det virus från Wuhan som orsakade pandemin för ett år sedan. De innebär att coronaviruset utvecklas och oavbrutet anpassar sig till nya miljöer. Ju större spridning av virus, desto fler möjligheter till att mutationer ska uppkomma. De flesta av mutationerna som uppstår i virusets arvsmassa är obetydliga och ökar inte dess möjlighet till spridning. Men då och då uppstår mutationer som ökar smittsamheten, och det är sådana som kan påverka spridningen och utgöra ett nytt hot.

Det som oroar många experter idag är framför allt ett antal nya varianter av sars-cov-2-virus som snabbt sprider sig över världen.3 Dessa är de mest framträdande varianterna.

Den spanska varianten

Detta är en variant som först identifierades i Spanien 2020. Varianten har en mutation som hjälper viruset att komma in i kroppens celler och infektera dem. Denna är också den del av virus som humana antikroppar i allmänhet utnyttjar för att bekämpa virusinfektionen.

Den engelska varianten

Denna variant sprider sig nu i Storbritannien. I december 2020 meddelade forskare att den kan vara minst 50 procent mer överförbar än den ursprungliga formen. Epidemiologiska data har också konfirmerat att denna virusvariant snabbt sprider sig i Europa och globalt. Detta har lett till omfattande internationella reseförbud och omfattande lockdownåtgärder. Denna variant är speciell eftersom den har ackumulerat flera olika mutationer på samma gång, och den innehåller 17 mutationer. Senaste data från Imperial college antyder att varianten har en 29–36 procent högre dödlighet än den ursprungliga varianten.4,5

Bristolvarianten

Den 2 februari 2021 rapporterade hälsomyndigheter i England att de hade upptäckt en mutation som också finns i varianterna från Sydafrika och Brasilien.5 Den 9 februari 2021 rapporterade myndigheterna att 76 fall med denna mutation hade identifierats. Dessa fall fanns huvudsakligen i Bristol, men det fanns också en särskild variant i Liverpoolområdet som också bar denna mutation. Den nya Bristolvarianten kan infektera människor som redan har haft covid-19 eller som har vaccinerats. Bristolvarianten innehåller alltså en mutation som troligen kan minska såväl naturlig som vaccinrelaterad immunitet. Utöver Bristolvarianten visar data från de brittiska folkhälsomyndigheterna att flera andra varianter, bland annat en från Liverpool, nu sprids i mellersta England.

New Mexico/Lousiana-varianten

Nyligen publicerade data6 från New Mexico och Louisiana i USA har identifierat en ny typ av förändring i virusgenom. Denna variant upptäcktes först i USA den 23 oktober 2020. Dessa varianter sprids nu snabbt i USA.

Den brasilianska varianten

Denna variant har engagerat forskare, eftersom den har två anmärkningsvärda mutationer som kan göra den mer aggressiv. Spridning har för närvarande bekräftats till minst 10 länder i Sydamerika, Nordamerika, Asien och Europa. Denna brasilianska variant upptäcktes först i Japan den 6 januari 2021 hos fyra personer som anlände till Tokyo efter besök i Amazonas i Brasilien fyra dagar tidigare. Den 12 januari bekräftade Brasiliens hälsomyndigheter förekomst i Manaus. Vad som är anmärkningsvärt med denna nya variant är att den inte hittades i några sekvenserade prover mellan mars och november 2020 från Manaus i Amazonas. Däremot fanns den i 42 procent av de prover som insamlats från Amazonas under december 2020. Den nya varianten verkar också kunna undvika immunsvaret och återinfektera en person som har återhämtat sig från tidigare sjukdom.

Den sydafrikanska varianten

Denna variant identifierades först i Nelson Mandela Bay, Sydafrika vid provtagning i början av oktober 2020. Sedan dess har varianten upptäckts i flera länder i Afrika, liksom i Europa. Den har även identifierats i USA och i Kanada, liksom i Israel, Turkiet, Sydkorea, Japan, Taiwan och Kina. Den sydafrikanska varianten har flera mutationer i spikproteinet. Vad många undrar är i vilken utsträckning dessa mutationer hos den sydafrikanska varianten påverkar effekten av nuvarande vacciner från AstraZeneca/Oxford, Pfizer-Biontech och Moderna.

Även vaccinerade kan sprida smittan

När det gäller risken att smittas av de nya varianterna så finns det ännu inga tydliga bevis för att någon av de nuvarande vaccinerna helt kan hindra människor från att smittas av virus. De flesta vacciner kan hindra symtom från att uppträda, men skyddar i allmänhet inte helt mot infektion. Vacciner kan också innebära att sjukdomen får ett mildare förlopp eller att smittade personer inte får några symtom alls. Som ett resultat av detta kan även vaccinerade personer omedvetet bära och sprida viruset.7

På grund av den snabba uppkomsten av nya virusvarianter menar idag flera ledande vaccinforskare att det finns skäl att ompröva målen för vaccinationsprogram för att skydda de mest utsatta, med de bästa vaccinerna som finns tillgängliga.8,9

Nyligen argumenterade Ravi Gupta, professor i klinisk mikrobiologi vid Cambridge, att det nu är rationellt att anta en mer pragmatisk syn på vacciner,9 och han menade: ”Även om de inte stoppar infektionen, hindrar de förmodligen dig att dö”.

I en studie som initierats av forskare från Oxford undersöks effekten av en blandning av olika vacciner.9,10 De vill veta om skyddet från en vaccinationsprocedur där man blandar vacciner är detsamma, mindre eller möjligen bättre, jämfört med två injektioner av samma vaccin. Förhoppningen är också att en individ som vaccineras med två olika vacciner skulle få ett mer omfattande skydd, speciellt mot de mer smittsamma varianterna som nu sprids från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Det finns dessutom en del praktiska fördelar med att kombinera olika typer av coronavacciner; det kan ge ett mer omfattande skydd; möjligheten att blanda och matcha olika vacciner kan göra vaccinationsprogrammen mer flexibla; det skulle påskynda processen och minska effekterna av eventuella störningar i försörjningskedjan och göra implementeringen av vaccinationsprogrammen mycket enklare.11

Behövs mer än vaccin

Kan vaccinerna hindra eller stoppa spridning av viruset? Preliminära data från Israel antyder att så skulle kunna vara fallet.5 Där minskade antalet bekräftade infektioner med 41 procent och antalet sjukhusvistelser med 31 procent i åldersgruppen 60-plus efter vaccination med Pfizer-Biontech vaccinet.10

Även för andra vacciner finns data som kan tala för en liknande effekt.7,13

Vad som nu blir allt mer klart är att mer åtgärder än verksamma vacciner och effektiva vaccinprogram behövs för att komma tillrätta med pandemin.

Det finns alltså förhoppningar om att vaccinerna delvis kan minska spridningen, men troligt är att vi måste räkna med att även vaccinerade personer omedvetet kan bära och sprida virus.13 Mer data och klarhet i hur det ser ut kommer vi troligen att få inom några månader, när ännu fler grupper blivit vaccinerade i olika länder med de vacciner som är tillgängliga idag.

Vad som nu blir allt mer klart är att mer åtgärder än verksamma vacciner och effektiva vaccinprogram behövs för att komma tillrätta med pandemin.1,5 Ytterligare fokus måste nu till för att förhindra spridningen och den ökade virusförekomsten i samhället. För det måste vi utveckla effektiva metoder för att minska spridningen av virus via droppsmitta och aerosolsmitta.

Olika framtidsstudier och scenarioanalyser har pekat på risken för återkommande lokala virusutbrott, som under en tid framöver riskerar att utlösa nya och temporära lockdownåtgärder. Det är därför osannolikt att samhället kommer att återgå till ett normaltillstånd utan en kombination av åtgärder som fungerande vacciner, effektiva metoder för omgivningssanering, liksom effektivt personligt skydd mot spridning av virus. Vad som också är intressant att notera är att vaccinutvecklingen på området i stor utsträckning kommer från nya aktörer och universitetsforskare som med ny teknologi spelat en viktig roll i utvecklingskedjan mot verksamma vacciner.

Framtiden?

Covidviruset drabbade världen som en ny och tidigare okänd pandemi i december 2019. Pandemin har dominerat våra liv på ett oönskat sätt, och det har varit en kapplöpning med tiden att lösa problem relaterade till medicinsk diagnostik, prevention och behandling.

Som utvecklingen ser ut nu, är det mer troligt att viruset kommer att genomgå upprepade mutationer och anpassningar som gör att det kommer finnas kvar i samhället.

Det finns stora förhoppningar att smittan drastiskt ska minska i samhället efter den omfattande vaccinering vi nu står inför. Men det kan sannolikt vara orealistiska förhoppningar. Som utvecklingen ser ut nu, är det mer troligt att viruset kommer att genomgå upprepade mutationer och anpassningar som gör att det kommer finnas kvar i samhället. Vi kan ha ambitionen ”Zero covid”15 även om vi inte lyckas eliminera viruset i samhället.

Mänskligheten får helt enkelt hantera denna nya situation, och leva med den, precis på det sätt vi tidigare lyckats hantera och nu lever med många andra allvarliga infektionssjukdomar som till exempel TBC, influensa och hiv.

Se noter Visa mindre

Noter

 1. Greshko M. COVID-19 will likely be with us forever. Here’s how we’ll live with it. National Geographic Jan 22, 2021. https://www.nationalgeographic.com/science/2021/01/covid-19-will-likely-be-with-us-forever-heres-how-well-live-with-it/
 2. France24. ‘Join up to speed up’: WHO urges Europe, pharma to collaborate on vaccines. France24, 05/02/2021; https://www.france24.com/en/europe/20210205-join-up-to-speed-up-who-urges-europe-pharma-to-collaborate-on-vaccines
 3. World Health Organization. Episode #20 – COVID-19 – Variants & Vaccines. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-20—covid-19—variants-vaccines?gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbTkJTWNI-Hro2JNvM9_eUs0pOQUCADN6LoBCgIzkwQzG2JtlVZXXdcaAvgPEALw_wcB
 4. British variant – NERVTAG update on B.1.1.7 20210211. Feb 12, 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961042/S1095_NERVTAG_update_note_on_B.1.1.7_severity_20210211.pdf
 5. Public Health England. Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern in England. Technical briefing 6, 13 February 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961299/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_6_England-1.pdf
 6. Hodcroft EB, Domman EB, Snyder DJ et al. Emergence in late 2020 of multiple lineages of SARS-CoV-2 Spike protein variants affecting amino acid position 677. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658; version posted February 14, 2021.
 7. Gorvett Z. Can you still transmit Covid-19 after vaccination? BBC Future Feb 3 2021. https://www.bbc.com/future/article/20210203-why-vaccinated-people-may-still-be-able-to-spread-covid-19
 8. The Guardian. Oxford Covid jab less effective against South African variant, study finds. Feb 06, 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/07/oxford-covid-jab-less-effective-against-south-african-variant-study-finds.
 9. Boseley S. Coronavirus vaccine strategy needs rethink after resistant variants emerge, say scientists. The Guardian Feb 8 2021. https://www.theguardian.com/society/2021/feb/07/scientists-call-for-rethink-as-doubts-grow-about-achieving-herd-immunity
 10. Boseley S. Covid: Oxford trial to test efficacy of mix of vaccines for individuals. The Guardian, Feb 4 2021. https://www.theguardian.com/society/2021/feb/04/oxford-trial-to-test-efficacy-of-mix-of-covid-vaccines-for-individuals
 11. Ledford H. Could mixing COVID vaccines boost immune response? Nature Feb 4 2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00315-5. https://doi.org/10.1038/d41586-021-00315-5
 12. Mallapaty S. Vaccines are curbing COVID: Data from Israel show drop in infections. Nature News Feb 5, 2021. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00316-4
 13. Gallagher J. Oxford vaccine could substantially cut spread. BBC Feb 3 2021. https://www.bbc.com/news/health-55910964
 1. Kemp SA, Collier DA, Datir PP, Ferreira IATM et al. SARS-CoV-2 evolution during treatment of chronic infection. Nature 2021; https://doi.org/10.1038/ s41586-021-03291-y
 2. Torjesen I. Covid-19: Should the UK be aiming for elimination? August 3 2020. BMJ 2020;370:m3071, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3071

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.