Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Kanada väljer ut sina immigranter

Foto: Mostphotos
Av Adam Cwejman | 15 december 2017
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 11 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Kanadas öppenhet mot invandrare framhålls ofta som ett ideal i svensk debatt
  • Men Kanadas migrationspolitik skiljer sig radikalt från den svenska, främst genom att landet aktivt väljer dem som får komma in. Detta gäller även asylflyktingar
  • Parlamentet i Ottawa sätter årligen huvudkvoter för ekonomiska inflyttare, anhöriginvandring och flyktingar, och ett poängsystem har skapats som ska säkra att nykomna har rimliga chanser på arbetsmarknaden
  • Migrationspolitiken präglas av förutsägbarhet, och har medfört stabilt samförstånd. Reglerna har skapat långsiktighet och ett med åren betydande inslag av invandrare
  • Sverige har i motsats till Kanada valt att lägga tyngdpunkten till en passiv migrationspolitik, som medfört starka svängningar, demografiska obalanser i strömmen av nykommande och skapat en infekterad invandrardebatt
I svensk invandringsdebatt framhålls ofta Kanada som en förebild. Immigrationsreglerna är generösa, integrationen fungerar, vardagen konfliktfri och brett samförstånd råder. Bilden stämmer, men då nämns inte att Kanadas invandringslagar utgår från styrda kvoter, medvetet urval och krav på hederligt liv. 

I början av augusti var flyktingförläggningarna fulla och särskilda tillfälliga tältläger restes invid landsgränsen. 30 000 flyktingar hade strömmat in på några sommarmånader. Floden kulminerade när cirka 10 000 anlände på kort tid, många av dem illegalt. De var betydligt fler än vad mottagningsorganisationen klarade av, och tälten blev alltmer talrika. Många migranter hade redan flytt en gång till ett grannland och sökt asyl eller fått tillfälliga uppehållstillstånd där. Nu sökte de sig vidare igen.

Läs mer Visa mindre