Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Samhälle |

Kan digitaliseringen rädda vården?

Läkare förklarar symptom under videosamtal på vårdcentral. Foto: Maskot/TT

Hälsokostnaderna för pandemin ökar dramatiskt för varje dag som går. Pandemin tvingar fram nya digitala lösningar i allt snabbare takt, och en fortsatt digitalisering av vården kan skapa förutsättningar att i realtid upptäcka sjukdomsmönster för hela befolkningen, skriver nationalekonomen Mårten Blix vid IFN och överläkaren Nasim Farrokhnia på vårdföretaget Kry.

Av Mårten Blix och Nasim Farrokhnia | 26 juni 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 10 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Användandet av digitala vårdtjänster tog fart under 2016, då genomfördes 20 000 digitala vårdbesök i privat regi. 2019 var motsvarande siffra 1,2 miljoner.

Digitala tjänster blev först populära bland unga i storstäder. Under pandemin har även de äldre sökt sig mer till digital vård.

Cirka hälften av alla digitala vårdkontakter (till Kry) tas utanför kontorstid.

Rapport från SKR visar att de vanligaste diagnoserna i digital vård i mycket är de samma som i den fysiska primärvårdens jourmottagningsverksamhet.

Nytt populärt digitalt verktyg är självskattningstest för covid-19, både hos privata vårdgivare och 1177-Vårdguiden. Utvidgad symptomkoll kan vara ett steg mot mer förebyggande och individanpassad vård.

Utmaning för sjukvården att nyttja mönster av data för att snabbare kunna prioritera om. Digitala verktyg kan underlätta detta.

Användandet av digitala vårdtjänster tog fart under 2016 och antalet besök har sedan dess ökat i snabb takt. Samtidigt har kunskapen ökat om vilken typ av vård som passar att utföra digitalt. Den digitala vården fyller nu flera funktioner genom att: 1) avlasta den fysiska vården, 2) öka sjukvårdens tillgänglighet, 3) underlätta för vårdpersonalen att jobba flexibelt (exempelvis hemifrån).

Detta är viktigt i normala tider men är särskilt betydelsefullt i en kris. När smittorisken är stor kan digital vård ibland vara den enda möjligheten för sköra, äldre eller andra med förhöjd risk att få hjälp eller behandling. För även om mycket ännu är okänt om covid-19 vet vi en sak helt säkert: vi blir inte smittade via digitala vårdmöten.

Digital vård under uppbyggnad

Sedan 2016 har

Läs mer Visa mindre