Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Inte barns fel att vuxna brister

Foto: Levgen Chabanov / Alamy Stock Photo / TT

När vi söker orsaken till vår tids ökande psykiska ohälsa är det lätt att gå vilse i ett överflöd av åsikter och information. Kanske är det extra svårt eftersom svaren vi söker finns dolda i delar av vår samtid som vi inte vill ifrågasätta. Här beskriver psykologen och författaren Markus Dencker hur det kommer sig att våra unga tycks må allt sämre – trots att vår evidensbaserade tid framhåller fördelarna med ett vetenskapligt förhållningssätt till lidandets natur.

Av Markus Dencker | 20 augusti 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 15 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Orsakerna till vår tids ökande psykiska lidande döljs bakom två fenomen som vi ogärna ifrågasätter.
  • Medicinska framsteg har lett till en övertro på psykisk utveckling som naturgiven och att psykiskt lidande bör diagnosticeras.
  • Vuxenvärldens respekt för barns viljor och subjektiva tillstånd kan leda till låga förväntningar på barns förmåga att övervinna svårigheter.
  • Dessa två fenomen i vår tid riskerar att leda till urholkade relationer mellan barn och vuxna och till psykiskt lidande.
  • När förklaringar till barnets svårigheter söks sker det genom mätning av barnet trots att det är vuxenvärlden som kommit till korta.
Tänk dig att du är politiker. Tänk dig att du har ansvar för frågor som rör psykisk hälsa. Att du är verksam i Sverige, just nu, då det under minst ett par decennier har kommit rapporter om att den psykiska och psykosomatiska ohälsan ökar, rapporter om ökande antal sjukskrivningar, ökande problem i skolvärlden, ökande ungdomsbrottslighet, ökande psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser samt en ökande läkemedelsanvändning mot psykiskt lidande bland både barn och vuxna.

Tänk dig att du försöker förstå hur det kommer sig att så mycket verkar gå åt fel håll. Du har intresserat dig för de myndigheter och organisationer som ansvarar för situationen. Du ser att psykiatrin inte fungerar så bra, köerna växer och det verkar inte som om nya insatser och ekonomiska tillskott vänt på trenden att allt fler unga mår dåligt. Du läser en rapport om att en sjättedel av Sveriges psykiatripatienter drabbas av vårdskador. Du ser att socialtjänsten är överbelastad och det uppmärksammas att många HVB-hem inte lever upp till sina uppdrag. De klarar inte av att skapa en trygg miljö för de placerade ungdomarna. Du ser återkommande nyheter om missförhållanden på SiS-institutioner.

Läs mer Visa mindre