Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Kultur

Hur tänker Kvartal Kultur?

Bild: André Wong

Även om Kvartal Kultur inte har någon ideologisk inriktning har vi som ambition att vara med och spegla och forma vår samtid.

Av Ola Wong | 27 september 2019
Stöd Kvartal
I korthet
Vi tror på ”Det öppna samhället” som filosofen Karl Popper beskrev den samhällstyp som tillåter kritisk debatt och där nya problemlösningar fritt kan formuleras och prövas. Vi tror på vetenskaplighet och rationellt tänkande, där det är argumenten och inte samhällsposition eller identitet som avgör relevans.

Läs mer Visa mindre