Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur

Hur tänker Kvartal Kultur?

Bild: André Wong

Även om Kvartal Kultur inte har någon ideologisk inriktning har vi som ambition att vara med och spegla och forma vår samtid.

Av Ola Wong | 27 september 2019
Ola Wong är Kvartals kulturredaktör, Kina-kännare och författare.
ProfilLästid 3 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Vi tror på ”Det öppna samhället” som filosofen Karl Popper beskrev den samhällstyp som tillåter kritisk debatt och där nya problemlösningar fritt kan formuleras och prövas. Vi tror på vetenskaplighet och rationellt tänkande, där det är argumenten och inte samhällsposition eller identitet som avgör relevans.

Vi kommer att sträva efter att anlita skribenter som försöker nå sanningen, som de uppfattar den, och som uttrycker sina ärliga subjektiva känslor bortom positioneringens tyckonomi, på ett stilistiskt njutbart sätt – vilket inte ska förväxlas med att vara tråkig. Vi kommer inte att vara någon politisk pamflettverksamhet. Vi tror på K-ordet i betydelsen andlig odling och strävar efter en journalistik som vidgar vyerna snarare än att blicka mot den egna naveln.

Läs mer Visa mindre