I Stoppa 5G-rörelsen engagerar sig såväl nazister som personer som kallar sig shamanic healer. Jenny Strindlöv ser hur högerextremister och hippies får ett uppsving genom att dela konspirationsteorier om corona.  

Naturromantiken har varit ett konstant inslag i såväl nazismen som i new age-rörelsen. De delar en stark misstro till majoritetsuppfattningar, staten och gammelmedia och med den följer också skepsis till vaccin samt en övertro till alternativa läkemedel.  

En morgon i ett coronahärjat april får jag ett meddelande från en backpacker jag träffade på en yogaresa till Indien för ett antal år sedan. Det är ett klipp på en nutida version av en hippie som från sin plats under ett bambutak i Peru vill informera om hur makten använder ”den så kallade coronaepidemin” för att kontrollera massorna. Jag får lära mig att det som målas upp som en sjukdom i själva verket är en avgiftningsprocess, guidad av kroppens inre intelligens och de cirkadiska rytmer som förbinder oss med naturens universella cykler. Jag fattar ingenting, men min forna yogavän uppmanar mig hursomhelst att sprida ordet och väcka massorna.

Dagen därpå får jag ett meddelande från en nazistisk brevvän1 som också han vill bidra med lite viktig information i dessa tider av kris. Han länkar ett klipp med David Icke, en brittisk konspirationsteoretiker som hävdar att corona är maktens hoax för att dölja det verkliga skälet till att folk dör: 5G-nätet.2 Vidare får jag veta att det finns ”grupper” som aktivt jobbar för att minska jordens befolkning och att ”corona” är en del av denna strategi.

Nazisten står bakom Icke i hans resonemang. Till saken hör att det gör även min kringresande hippiekamrat.3

De alternativa och de högerextrema har samma världsbild 

Högerextremister och hippies uppfattar i regel inte sig själva som bröder och systrar. En del av dem rör sig obehindrat inom båda miljöerna, men det större antalet skulle förmodligen rygga tillbaka vid blotta tanken på jämförelsen. En viktig förklaring till att deras teorier ändå tycks besläktade ser ut att ligga i deras gemensamma aversion mot allt som majoriteten tror på. Att tycka som majoriteten och samtidigt vara vaken är i dessa kretsar ett oxymoron, två hållningar omöjliga att förena.

Deras gemensamma fiende är en osynlig, ondsint elit som konspirerar mot de sovande massorna i syfte att förslava mänskligheten. Gammelmedia betraktar de som elitens lögnaktiga knähund.

Som en kommentar på den pågående coronakrisen publicerade den högerextrema tidskriften Nya Tider nyligen en artikel där det konstaterades att ”ett samhälle där folket styrs av rädsla blir enkelt att kontrollera för de som så skulle önska, och detta kan vara bra att ha med sig i vad som nu sker”.4 Samma språk används av självutnämnda gurur vars officiella mål inte brukar vara lika mycket ”unite the right” som ”unite mama earth”. Samtliga pratar de i termer av hur onda krafter använder rädsla som medel för att kontrollera den sovande befolkningen. De utgår från att befolkningen är just rädd och att massans reaktioner på pandemin är hysteriska. Inget utrymme lämnas för att människor kan vara riskmedvetna utan att nödvändigtvis vara rädda.

Anti-Ockhams rakkniv

Ockhams rakkniv kallas den filosofiska princip som säger att den enklaste förklaringen oftast är den korrekta. Ju fler antaganden du måste göra, desto mer osannolik är teorin. I fallen med mina ytterlighetsbekanta gäller det motsatta. ”Oftast är sanningen alltför otrolig för att betraktas som sanning”, konstaterar nazisten efter att ha framlagt sin teori om viruspandemin.

Naturromantiken har varit ett konstant inslag i såväl nazismen som i new age-rörelsen, och med den instinktiva misstron till statliga institutioner och media följer också en slentrianmässig skepsis till vaccin samt en övertro till alternativa läkemedel.  På plattformar inom båda rörelserna rekommenderas idag kollodialt silver och C-vitamin som behandlingsmetoder mot coronaviruset.5 Intuition och ”inre visdom” går före vetenskap. Det alternativa före det konventionella.  

I Stoppa 5G-rörelsen engagerar sig personer med livskall som ”shamanic healer” och ”kung fu peace warrior”. En kvinna med runt 30.000 prenumeranter på YouTube6 inleder en av sina corona-monologer med att uppmana sina följare att ta några djupa andetag, känna samhörighet med moder jord och uppfyllas av ljus, kärlek och sanning. Därefter följer en fantasieggande berättelse om hur covid-19 är en cover up för den osynliga maktens mörka agenda. Hon pratar om möjligheten att ”ta det röda pillret” och ”lämna Matrix” – en filmreferens som handlar om att vakna upp ur sin falska uppfattning om världen och istället se allt för vad det verkligen är. Inom alternativhögern är ”att bli rödpillrad” ett vedertaget uttryck för att beskriva hur man vaknade upp ur sin svennebanankoma och blev rasnationalist.

Bakom de uppspelta varningarna för dolda agendor och massmedias indoktrinering anas en närmast pervers längtan efter global kollaps.

”VAKNA!!” ropar de, både nazisten och hippien, men trots att de ständigt uppmanar sin omgivning att ”tänka själv” så finns det aldrig på kartan att någon kan ha tänkt själv och av just den anledningen kommit fram till något annat. Till exempel att corona är vad det verkar: en global pandemi. Det är aldrig förrän man accepterat deras bild av verkligheten – att judarna, Bilderberggruppen eller ett gäng rymdödlor styr världen – som man kan antas vara en kritiskt tänkande person. Därför ter det sig ironiskt att en studie visar att konspiratoriskt lagda personer tenderar att vara just mindre öppensinnade samt mindre kritiskt och analytiskt tänkande.7

Misstro mot staten och gammelmedia är default mode. Man vill inte ta över institutionerna – man vill riva dem. Bakom de uppspelta varningarna för dolda agendor och massmedias indoktrinering anas en närmast pervers längtan efter global kollaps.

Hurra, nu är det domedag igen

Omstörtande domedagsrörelser frodas i tider av kris. Deras profeter har alltid diagnostiserat samhället som sjukt. De har alltid förutspått att rådande ordning med rådande ideal kommer att leda till lidande och katastrof. Varje katastrof blir därmed ett bevis på att deras varningar varit korrekta.

Samtidigt på Bali sitter en influencer omgiven av kristaller, ormbunkar och kokosnötter och vittnar om samma förväntansfullhet inför coronakrisens ruiner.

Människor världen över dukar just nu under av corona och personlig konkurs, men inom extremhögern vet man att sämre tider för samhället brukar innebära goda tider för nationalism. Vi såg det under den ekonomiska krisen på 90-talet, och nu håller svenska nazister tummarna för att vi ska få se det igen. De vet att människor som förlorar sina jobb, som tvingas stanna hemma med massor av tid men allt mindre pengar och en växande desperation är lättare att locka till sig.8

”För att kunna bygga ett samhälle som kan stå starkt i tusen år framåt kan vi inte göra det på den ruttna grund som ligger idag, utan måste i stället göra det på ruinerna av deras skapelse. Jag välkomnar alltså sämre tider så att vi sedan tillsammans kan skapa långt mycket bättre sådana!” skriver Simon Lindberg från Nordiska motståndsrörelsen.9

Samtidigt på Bali sitter en influencer omgiven av kristaller, ormbunkar och kokosnötter och vittnar om samma förväntansfullhet inför coronakrisens ruiner. Hon hoppas att pandemin ska fungera som en global detox där den mentala programmering vi sedan tusentals år lidit av ska förintas och ersättas av kristallisk medvetenhet. Eller nåt sånt. Det är aldrig 100% kristallklart hur dessa nya världar, sprungna ur den gamla världens ruiner, ska se ut eller bli till. Det enda som med säkerhet går att konstatera är att undergången är efterlängtad.

Båda trånar de efter det ursprungliga, det naturliga. Tanken på en förmodern dåtid romantiseras, medan det industriella och materiella förkastas. Dagens samhälle är ruttet, smutsigt, ytligt. Det måste förstöras för att kunna bli rent på nytt. 

Lockdown och sociala medier gynnar konspirationsteoretiker

Den kris vi nu genomgår gör det rimligtvis lättare för människor i gråzonerna att rekryteras till extremerna. Någon som tidigare – av goda skäl – sett med avsky på köttindustrins djurfabriker eller anat en övermedicinering på bekostnad av förebyggande hälsoåtgärder kan lätt trilla in i samma Facebookgrupper som människor som uppmärksammar just detta. Men som därtill förkastar läkemedelsindustrin i sin helhet och målar upp staten och media, inte som i behov av förändring utan som destruktiva per definition. I en global kris som denna frodas inte bara konspirationsteorierna i sig. De överlappar också mellan grupper och ger individer från olika läger nya, gemensamma beröringspunkter.

Den felande länken? Charles Manson ledde en hippiesekt i en mordorgie med syfte att starta ett raskrig. Foto: TT

Historiens kanske mest flagranta exempel på när raskrigare och hippies korsbefruktats lär vara fallet med Charles Manson-sekten på slutet av 60-talet. Här blandades messiasdrömmar underblåsta av LSD och free love med rasideologiskt tankegods och våld i syfte att påskynda Helter Skelter – en domedagsfantasi i form av ett raskrig döpt efter Beatles låt med samma namn.

Men Manson var, sitt kändisskap till trots, en anomali i den tidens USA. I dag protesterar högerradikala sida vid sida med alternativkulturella, libertarianer och vapenrättsälskare i gemensam trupp mot lockdown-politiken och den starka stat de alla fruktar.10

Tillsammans kan de skratta åt den sovande massan – majoriteten – som fortfarande lever i Matrix.

Att hänge sig åt konspirationsteorier är att få känna sig unik. Att förkasta den mest troliga förklaringen till förmån för en mer otrolig och mindre utbredd inger känslan av att vara speciell, någon som vågar gå mot strömmen och som sitter på kunskap som majoriteten av oss inte är mogna nog att våga förstå.11 Samtidigt bidrar det till en känsla av samhörighet med de få andra som är självständigt tänkande nog att tro på samma teorier. Tillsammans kan de känna sig utvalda och upplysta. Tillsammans kan de skratta åt den sovande massan – majoriteten – som fortfarande lever i Matrix.

På grund av deras gemensamma reflex att förkasta majoritetens uppfattning och det institutionerna gör gällande så är de lämnade att söka svaren i de alternativa förklaringarnas träsk. Därför är både nazisten och hippien mer benägna än andra att vaska fram tron på att 5G och coronapandemin hör ihop. Därför verkar det ur deras perspektiv rimligt att Rothschilds och Bill Gates ligger bakom den globala kris vi nu genomgår. Därför är mejlen jag får från nazister och mediterande backpacker ibland svåra att skilja åt.

Noter

1: Jag har tidigare granskat extremhögern och har viss kontakt med personer aktiva i rörelsen.

2: David Icke är bland mycket annat känd för sin teori om att världen styrs av reptilättlingar från rymden.

3: Han har enligt egen utsago haft äran att träffa David Icke personligen och beskriver honom som ”en enastående och modig människa som riskerat allt för att avslöja många hemligheter i dagens samhälle”.

4: https://www.nyatider.nu/and%c2%adra-sidan-av-cronan/

5: Exempel på plattformar: Nordfront, Swebb-TV, Ingrid och Maria. https://frivarld.se/wp-content/uploads/2020/03/Informationspandemi-%E2%80%93-Desinformation-i-skuggan-av-Coronakrisen.pdf

6: https://www.youtube.com/channel/UCUE7ThpjM3hNFRQ2whTmQ2A/videos

7: https://psycnet.apa.org/record/2017-30136-003 https://www.businessinsider.com/psychologist-explains-why-people-believe-conspiracy-theories-during-uncertain-times-2020-4?r=US&IR=T https://psycnet.apa.org/record/2017-30136-003

8: https://www.economist.com/united-states/2020/05/17/americas-far-right-is-energised-by-covid-19-lockdowns?fsrc=newsletter&utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-05-19&utm_content=article-link-1 

9:https://xn--motstndsrrelsen-llb70a.se/2020/03/14/jag-valkomnar-samre-tider-sa-att-vi-tillsammans-kan-skapa-battre

10: https://www.economist.com/united-states/2020/05/17/americas-far-right-is-energised-by-covid-19-lockdowns?fsrc=newsletter&utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-05-19&utm_content=article-link-1

11: https://psycnet.apa.org/record/2017-30136-003