Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Go West – Sverige efter alliansfriheten

Foto: Steve Cukrov
Av Johan Wiktorin | 13 juni 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet
  • Sveriges moderna neutralitetspolitik utformades i slutet av 1940-talet. Den officiella devisen var alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Men Sverige var i praktiken en del av det västliga försvarssystemet. Framför allt pågick samverkan med västmakterna inom underrättelsetjänsten och försvarsindustrin.
  • I och med EU-inträdet är vi inte längre officiellt alliansfria. Sedan 2009 gäller den så kallade solidaritetsförklaringen som innebär att Sverige “inte kommer att förhålla sig passivt” vid angrepp på ett annat medlemsland eller nordiskt land. Trots detta är föreställningen om vår neutralitet fortfarande utbredd.
  • Det svenska försvaret är starkt krympt. Samtidigt har säkerhetsläget i omvärlden blivit alltmer instabilt. Ryssland upprustar och har stora fördelar i fråga om modern krigföring.
    Socialdemokraterna och de borgerliga partierna står nu splittrade i säkerhetspolitiken. Medan S helt utesluter Natomedlemskap har allianspartierna i stället börjat förorda detta.
  • Nyligen blev det känt att Sverige skriver under en avsiktsförklaring om fördjupat militärt samarbete med USA och Storbritannien. Det innebär att vi samtidigt gör oss mer beroende av framför allt amerikansk utrikespolitik.
Sverige har levt i fred i drygt två hundra år, förkunnades det med stolthet kring nationaldagen i år – underförstått tack vare vår neutralitet. Det är varken helt sant eller relevant för framtiden, skriver Johan Wiktorin. Nu är Sveriges transatlantiska länk tydligare än någonsin.

Få politikområden är så omgärdade av myter som den svenska försvars- och säkerhetspolitiken, fortfarande ibland benämnd neutralitetspolitik.

När Tage Erlander i slutet av år 1946 valdes till ny socialdemokratisk partiledare och statsminister fanns den politiska viljan och intellektet på plats för att bygga en modern neutralitetspolitik.

Läs mer Visa mindre