– Jag riskerar mycket. Jag skulle kunna förlora mitt jobb. Inte min anställning, men mitt uppdrag. Allt står på spel. Så upplever jag det.

Så svarar SVT-ankaret Anna Hedenmo på frågan om hur ansvar utkrävs från journalister i allmänhet och henne själv i synnerhet.

I ett öppenhjärtigt samtal med Jörgen Huitfeldt berättar hon om vad som har retat henne med #metoo-journalistiken och varför hon tycker att det är självklart att Nyheter Idag-journalisten Chang Frick inte kan bli medlem i Publicistklubben, där hon är ordförande.

–  Jag blir jätteförvånad över att du inte ser det. Jag tycker det är jättekonstigt.

Uppdatering: I Fredagsintervjun motiverar Anna Hedenmo varför Chang Frick, chefredaktör för Nyheter Idag, nekats medlemskap i Publicistklubben. Med anledning av detta har en replik inkommit från Mattias Albinsson, tidigare skribent på Nyheter Idag.

 

Replik:”SVT gjorde som Nyheter Idag”

I en intervju med Jörgen Huitfeldt förklarar Anna Hedenmo, ordförande för Publicistklubben, beslutet att neka Nyheter Idags Chang Frick medlemskap i klubben. Hon motiverar detta särskilt med hänvisning till en artikel skriven av undertecknad i Nyheter Idag. Artikeln handlar om en hungerstrejk på asylboendet Norrbygården i Fagersta hösten 2015.

Hedenmo påstår i intervjun att migranterna protesterade ”mot att de var så trångbodda” och menar att min artikel inte belyser denna omständighet. Det stämmer inte. Att det fanns ett missnöje med boendet nämns upprepade gånger i artikeln. Det står dessutom att Norrbygården ”är mycket trångbodd” och att det ”bor omkring 470 migranter” på boendet.

Hedenmo säger vidare att de asylsökande inte i första hand protesterade mot dålig mat utan att det ”fanns andra förklaringar till missnöjet”. I de videoklipp från hungerstrejken som migranterna själva spred på Facebook och Youtube klagas emellertid uttryckligen på ”bad treatment and the bad food”. Trångboddhet nämns inte alls i klippen.

Hedenmo anklagar mig för att inte ha ”gjort något allvarligt försök att prata med flyktingarna”. Jag åkte visserligen inte från Stockholm till Fagersta för att göra reportage på plats, men jag försökte få tag på folk på asylboendet via telefon. Det är dessutom en märklig anklagelse eftersom SVT när de rapporterade om hungerstrejken aldrig brydde sig om att själva prata med flyktingarna utan nöjde sig med en rewrite av Fagersta-posten. Precis som jag gjorde med andra ord. 

I SVT:s artikel nämns heller aldrig något om trångboddhet, den omständighet som Hedenmo menar var orsak till hungerstrejken och som hon anklagar mig för att ha utelämnat i min artikel.

Mattias Albinsson, tidigare skribent Nyheter Idag, numera Samhällsnytt