– Jag drevs av en ideologisk vilja att visa att jag var en tolerant person. Det handlade om min välvilja att visa förståelse, att man inte ska tvinga människor att göra saker som de inte vill göra. Det ledde till att jag svek de här barnen. 

Så beskriver Juno Blom, som haft ett nationellt uppdrag att arbeta mot hederskultur, vilka konsekvenser det fick för henne som lärare att ha en kulturrelativistisk syn på integration. I veckans Fredagsintervju samtalar hon med Jörgen Huitfeldt om hur det gick till när hon så småningom tänkte om och istället började utgå från att alla människor som bor i Sverige har samma rättigheter. Hon berättar om hur hederskulturen växt till ett allvarligt problem som begränsar livet hundratusentals flickor, kvinnor, pojkar och män i Sverige. Hör också varför hon tycker det är fel av kommunala badhus att låna ut heltäckande badkläder till flickor och varför hon väljer att kandidera till riksdagen i höstens val.