Erik Ullenhag är en jätterolig och trevlig människa men förfärlig som politiker. 

Det säger Mauricio Rojas som är gäst i Fredagsintervjun den här veckan. Under sin tid som politiker i Folkpartiet var han den som myntade begreppet utanförskapsområden. Hans då drastiska förslag om integration gjorde honom till sist omöjlig i svensk politik och han valde att lämna Sverige. 

Nu har han fått rätt i mycket av det han varnade för då. Men har det gett honom någon tillfredställelse?


Fotnot

Vi har varit i kontakt Maud Olofsson per e-post. Hon ställer sig frågande till Mauricio Rojas påståenden om att hon skulle ha stoppat honom från att leda en utredning om asylfrågor: 

”Jag känner inte Mauricio och vad jag skulle ha ’bidragit’ med förstår jag inte heller. Skulle jag ha stoppat honom????? Från vad?????  Känns väldigt långsökt.