Wilhelm Agrell har forskat om kris, krig och konflikter i mer än 30 år, och konstaterar att Sverige gång på gång fallerar när det gäller att förstå och rätt värdera hot och risker. Om något framstår som osannolikt är vi benägna att avvakta eller hoppas att någon annan tar tag i det. – Vi är fast i den gradvisa tillvänjningens träsk.

I fråga om coronapandemin har Folkhälsomyndigheten brustit i kommunikationen, anser han.

– Strategins bakomliggande överväganden har ju inte kommunicerats till medborgarna.