Ulf Boström är Sveriges enda och förmodligen sista integrationspolis. Jörgen Huitfeldt följde honom i hans arbete under sex timmar en kväll i slutet av november. Ett uppdrag som han i mångt och mycket formar själv eftersom hans funktion egentligen har avskaffats från polisens organisation.

Det handlar om ett kontakt- och förtroendeskapande arbetssätt som sällan ger några kortsiktiga resultat men som – om det hade varit en permanent del av polisens brottsförebyggande strategi i utsatta områden – hade gett ökad trygghet och färre brott. Åtminstone är det vad Ulf Boström själv tror. I år gick denne samhällsengagerade polis in det nystartade politiska partiet Demokraterna som fick över 17 procent av göteborgarnas röster i kommunvalet. Hur vill han använda sitt nyvunna inflytande för att bidra till en mer positiv utveckling i stadens utsatta områden?