Han har varit en kontroversiell forskare i runt tjugo år. Hans specialområden är bland annat rasism, nazism och migrations- och adoptionsforskning. 

Tobias Hübinette är motsatsen till konflikträdd. Hela hans vuxna liv har präglats av strider, och i dag har han ovänner både till höger och till vänster. Varför blir det så mycket bråk kring honom?

Och varför vill han återuppväcka ordet ras, som Sverige har velat utrangera som skadligt och förlegat?