Stefan Holgersson har ända sedan han blev polis för 25 år sedan haft svårt att stillatigande upptäcka brister i den egna verksamheten utan att påtala dem. Efter hand blev han kårens mest enträgna internkritiker – men enligt honom själv alltid med drivkraften att svensk polis ska fungera bättre. Denna hållning har kostat honom en del: När myndigheten organiserades om 2015 sökte han ett 30-tal chefstjänster men fick ingen, bland annat på grund av sin ”undermåliga verbala och skriftliga förmåga.” Istället blev han några år senare professor i polisvetenskap. Men inte i Sverige utan i Norge. Varför funkar inte svensk polis bättre – trots omorganisationer och resurstillskott?