På många håll i Sverige kämpar polis och andra myndigheter mot framväxten av parallella rättssystem. Det handlar om en mentalitet som en del invandrargrupper har tagit med sig från sina ursprungsländer där det istället för rättssystemet är starka familjer eller andra sammanslutningar som sätter normerna och som utdömer och verkställer straff. 

I stadsdelen Angered i Göteborg hade den stora släkten ”Al Asim” tagit över kontrollen, något polis och andra myndigheter nu försöker komma till rätta med. Detta skildras i boken ”Familjen” av Johanna Bäckström Lerneby

Bakom detta fenomen finns en samhällsstruktur som är stark i många delar av världen men som hade försvunnit i Sverige – klanmentaliteten där släkten, inte staten, står för trygghet, skydd och rättsskipning. Om detta har författaren och föreläsaren Per Brinkemo skrivit och talat i många år. 

I denna upplaga av Fredagsintervjun Special talar programledaren Jörgen Huitfeldt med de två författarna om ett fenomen som utmanar Sverige men som myndigheterna sent omsider har förstått vidden av och börjat bekämpa.