Kvartal uppmärksammar det stundande EU-valet brett – bland annat genom två valdueller. Här kommer det andra mötet där Sverigedemokraternas Charlie Weimers och Centerpartiets Fredrick Federley drabbar samman. Förra veckan möttes Socialdemokraternas Jytte Guteland och Kristdemokraternas Sara Skyttedal i en temperamentsfull debatt. I denna duell är tonläget inte lika högt men oenigheten i sakfrågor minst lika stor. Duellen avgörs i fem ronder. Centern och SD möts om:

  • Valrörelsen har varit schysst och handlat om rätt saker?
  • Vad EU ska göra och inte göra?
  • Migrationspolitiken – ska den vara EU-gemensam eller ej?
  • Hur sprickan mellan väst och öst inom EU ska överbryggas?
  • Hur den globala uppvärmningen bäst bekämpas ?

EU-valduellen leds av Jörgen Huitfeldt