– Sverige, vårt kära fosterland, kanske aldrig har varit så sårbart som nu. Det säger Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sverige hade robustare system för några decennier sedan och vi måste vända trenden.

Dan Eliasson deltar i Folk och försvars rikskonferens i Sälen, och är gäst i den första Fredagsintervjun Special. Han berättar här om den stora utmaning som det innebär att återuppbygga ett svenskt totalförsvar. 

MSB:s chef  får frågor om farhågorna för att kinesiska företag kan innebära hot mot svenska intressen och vilken roll det svenska näringslivet kan och bör spela för Sveriges säkerhet och trygghet. Han kommenterar också sin roll i polisens stora omorganisation och har nu samlat sina tankar om den hårda kritik som han mötte som rikspolischef.

Dan Eliasson intervjuas av Staffan Dopping.