Tonläget är högt och låsningarna många efter valet. Men förr eller senare måste en lösning hittas. I en serie om tre avsnitt av Fredagsintervjun Special tar vi pulsen på några av huvudaktörerna. Hur tänker de nu? Var finns möjliga öppningar? Intervjuerna tittar också lite bakåt för att bättre förstå vad som har lett fram till den situation som nu råder. I detta avsnitt ska vi höra Anders Ygeman, gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna. Han intervjuas av Staffan Dopping