Tonläget är högt och låsningarna många efter valet. Men förr eller senare måste en lösning hittas. I en serie om tre avsnitt av Fredagsintervjun Special tar vi pulsen på några av huvudaktörerna. Hur tänker de nu? Var finns möjliga öppningar? Intervjuerna tittar också lite bakåt för att bättre förstå vad som har lett fram till den situation som nu råder. I detta tredje och sista avsnitt ska vi höra Gunnar Strömmer, partisekreterare för Moderaterna. Han intervjuas av Jörgen Huitfeldt