Sissela Nutley är hjärnforskaren som bestämde sig för att undersöka hur sociala medier påverkar vår psykiska hälsa

– Techföretagen är skickliga på att utnyttja våra biologiska svagheter, vi behöver minska på stimulansen som vi översköljs med för att göra livet lite enklare anser hon. Forskningsläget skildrar hon i sin bok Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom.

I den första delen av livet spelar det störst roll vad vi utsätter oss för; den tidiga barnhjärnan är oerhört plastisk. Mobiler i klassrummet? Nej, är Sissela Nutleys bestämda svar och tillägger att för barn under två år bör skärmtiden vara noll. Hon nämner också att närsynthet blir allt vanligare och att det händer saker med små barn när föräldern tittar på sin mobil i stället för på barnet.

Hon efterlyser också mer medmänsklighet när vi interagerar med andra och konstaterar att empatin i samhället har sjunkit de senaste åren. Förutom att forska och föreläsa skriver hon också låtar och medverkar i en musikalföreställning. Sissela Nutley intervjuas av Staffan Dopping.