Statsvetarprofessorn Peter Esaiasson hade i likhet med många andra svenskar bara varit på något enstaka besök i det som brukar kallas förorten. Samtidigt kunde han se att alltmer av den politiska debatten kretsar kring dessa områden. Han började fundera över vad de som bor där själva tycker är de stora problemen – och möjligheterna – med sin bostadsort.

Så professorn lämnade skrivbordet och genomförde – tillsammans med sitt team – 2.500 intervjuer med boende i  två av Sveriges särskilt utsatta områden, Hjällbo och Östra Bergsjön. Och det sätt han bemöttes på och de svar han fick var många gånger inte riktigt vad han förväntat sig.