Mark Weiner är den amerikanske professorn som blivit en världsauktoritet på hur klanbaserade samhällen fungerade förr. Och – vilket sätter honom mitt i en av vår tids mest brännande debatter – hur dessa samhällen fungerar nu. Och hur mötet mellan människor från dessa samhällen och individbaserade, moderna migrationsländer som Sverige fungerar.

Just nu gästforskar han i Sverige och hans metod är lite ovanlig: Han följer med ambulansförare ut på deras utryckningar till områden som Rinkeby, Rosengård och Biskopsgården för att på marknivå studera vilka situationer som uppstår.

– Något som förvånar mig är den allmänna oviljan hos många svenska intellektuella att diskutera sociala och kulturella skillnader mellan olika grupper. Det verkar närmast vara ett tabu, säger Mark Weiner

Läs ett utdrag av intervjun på svenska här: