Efter starka män som Stefan Löfven, Anders Ferbe och Göran Johnsson är hon den första kvinna att bli ordförande för det tunga fackförbundet IF Metall. 

Nu laddar Marie Nilsson och de andra fackförbunden för en tuff upplösning av avtalsrörelsen där kraven från industrifacken bemötts från arbetsgivarsidan med ord som verklighetsfrämmande, obegripligt och bekymmersamt.

Samtidigt brottas LO med flera problem: Allt färre medlemmar sympatiserar med Socialdemokraterna – enligt SIFO är nu SD det största partiet bland LO:s medlemmar – och den politik som den S-ledda regeringen för i och med Januariavtalet riskerar att förstärka den trenden.

Den svenska fackföreningsrörelsen kan se tillbaka på ett århundrade med idel framgångar. Men hur ska organisationen överleva nästa?