På Språkrådet, som ingår i en statlig myndighet, finns det tjänstemän som ägnar hela dagarna åt att vårda svenska språket. Men hur går det till? Och hur står det till med vårt modersmål?

Maria Bylin, doktor i svenska språket, är en av dem som har det här ansvarsfulla uppdraget. I Fredagsintervjun levererar hon en del kärva besked till alla de språkpoliser landet runt som hoppas att språkvårdarna ska ge dem stöd när de har irriterat sig på ett ord eller en fras.

– Språket är väldigt demokratiskt, man vill gärna bestämma över det – men man är en av tio miljoner, påminner Språkrådets Maria Bylin.

Maria Bylin berättar hur hon ser på sitt uppdrag, på anglicismer, vikten av regler som lärs ut, om språkpolicyer, ord som betyder motsatta saker, skrytfenor, språkaktivism, ordet hen, uttalet av gatunamn, nyttan av språktest och hur ordet influencer fungerar i plural.

Språkvårdaren Maria Bylin intervjuas av Staffan Dopping.