Chefsåklagare Lise Tamm blev rikskänd då hon jämförde stockholmsförorten Rinkeby med en krigszon. Hon fick en hel del kritik men backade ändå inte.
Om man inte säger som det är sviker man alla de skötsamma människor – inte minst kvinnor – som tvingas leva i otrygghet, menar hon.  
Lise Tamm kan i egenskap av chef för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet kan beskrivas som den organiserade brottslighetens fiende nummer ett. 
Hon är försiktigt positiv inför framtiden men efterlyser framför allt mer klarspråk och ryggrad från svenska myndigheter. 
”Vi svenskar måste vara tydligare med vad som gäller. Vi har skolplikt, man får inte slå sin fru, man får inte gifta sig med två osv.”