Kaspar Colling Nielsen är en av Danmarks mest hyllade författare. Hans senaste roman ”Den europeiska våren” har väckt stor uppmärksamhet i hemlandet och ges nu ut på flera andra språk.
Han utmärker sig genom sin pessimism och sitt sätt att beskriva en framtid där vi visserligen känner igen oss i mycket men där annat har gått väldigt illa, väldigt snabbt. Och det är inte bara fria fantasier enligt den danske författaren.
– Jag tror vi är inne i en process som kommer att sluta illa, med segregation och deportationer, säger han.