Den utlandsbaserade författaren och journalisten Kajsa Norman har alltid tyckt att Sverige är lite för tråkigt att skriva om. Istället har hon fokuserat på konflikthärdar som Venezuela och Sydafrika. Men så fick hon höra om hur massövergreppen mot unga tjejer under ungdomsfestivalen We Are Sthlm inte blev allmänt kända på fem månader – trots att såväl myndigheter som medier skulle ha känt till dem. Då bestämde hon sig för att Sverige skulle bli hennes nästa story. Resultatet är boken ”Sweden’s Dark Soul” som kom ut på ett engelskt förlag i november och har uppmärksammats en hel del där. Men i Sverige har det varit tyst. Tills nu. 

Fotnot: Eftersom intervjupersonen kommer med påståenden om Dagens Nyheter som vi bedömer kräver ett bemötande från någon i DN:s redaktionsledning har redaktionschef Caspar Opitz fått möjlighet att lyssna på intervjun i förväg och lämna följande kommentar: 

I intervjun impliceras att DN medvetet skulle ha avstått från att skriva om en stor, viktig och mycket allvarlig nyhet. Det är en grundlös och helt osann anklagelse. Sant är att ett av de många hundratals tips som kommer till DN varje vecka handlade om övergrepp i Kungsträdgården. Sant är att det gjordes vissa insatser för att kontrollera tipset, men att vi inte lyckades nå en bekräftelse. Att delar av tipset sedan visade sig stämma betyder inte att något har mörkats eller undanhållits. De så kallade bevisen som presenteras för detta är minst sagt lösryckta. Allt detta hade Kajsa Norman kunnat få en bild av om hon hade bemödat sig att kontakta mig eller någon annan publicistiskt ansvarig på DN innan hon skrev sin bok.