Samtidigt som såväl Europa som USA har stora problem med att stoppa smittspridningen av det nya coronaviruset finns länder som – trots att de ligger långt närmare smittans ursprung – har lyckats betydligt bättre. Ett av de mest intressanta exemplen är Taiwan. Genom snabb respons och effektiv smittspårning tycks Taiwan, beläget bara 30 mil från Kinas östkust, ha kvävt coronaepidemin i sin linda. Hur gjorde de? Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden från det taiwanesiska exemplet? Och har de rent av goda råd att ge oss i det läge som råder nu? Dr. Daniel Liao är Taiwans officiella representant i Sverige.