Han är folklivsforskaren, rabbinen och kosmopoliten som är lika hemma i Västergötland som i många av världens storstäder. Dan Korn blev först känd för sina berättelser om livet på den svenska landsbygden. Historier som bland annat växte fram genom möten med udda figurer och original som finns nedtecknade i böcker som ”Stövlatofflor och storväst”.

På senare tid har han varit en återkommande och egensinnig röst i samhällsdebatten – bland annat kring integration och nationalism. 

– Bara den som är trygg i sin egen identitet kan också vara öppen för andra människors identiteter, livsstilar och sätt att tänka, säger han.

I sin senaste bok ”Som om gud fanns” påstår Dan Korn att Sverige – trots sin självbild som världens mest individualistiska och sekulära land – i hög grad är influerat av religiöst tänkande och moral. Inte minst i debatterna om klimatet och migrationen.