Cecilia Malmström är sannolikt den svenska politiker som har störst inflytande i världen. Ändå får hon inte en bråkdel av den uppmärksamhet som statsministern får av svenska medier. Hela hennes vuxna liv har ägnats åt EU: Först de sju åren som EU-parlamentariker för Folkpartiet, därefter som EU-minister i alliansregeringen och nu sedan snart tio år som EU:s handelskommissionär. Vad har hon uträttat? Och hur ser hon på att de progressiva liberaler som så länge varit tongivande inom EU nu utmanas av politiska partier med en helt annan agenda?

Cecilia Malmström intervjuas av Jörgen Huitfeldt