Vad krävs för att bli ”svensk”? När Arash Sanaris familj invandrade till Sverige insåg hans pappa Jamshid snabbt att de skulle bli kvar i det nya landet. Som den rationelle ingenjör han var kom kom han fram till att hans barn då skulle behöva bli som fisken i det nya vattnet. ”Så omsorgsfullt assimilerade och invävda i samhället att ingen reva någonsin skulle kunna lösgöra dem igen.”

Sagt och gjort: Familjen flyttade från de andra iranska invandrarfamiljerna till Tjörn där barnen skulle exponeras för det svenska till hundra procent. Det fungerade, men priset blev på vissa sätt högt. Om det berättar Arash Sanari  i boken ”Sverigevänner” – en humoristisk men också bitvis sorglig historia om hur hans familj försökte bli svenskast på Tjörn.