Människan skapades när det rådde ständig brist på energi, information och kontakter – och våra hjärnor är utformade på ett sätt som skapar många problem i dagens samhälle.

Pedagogen och föreläsaren Anna Tebelius Bodin vill sprida kunskap om hjärnan och vad vi kan göra för att må bättre och lära oss mer, hon vill bygga upp ett mentalt immunförsvar. 

Idag har vi coronakris, isolering och karantän, folk som smittas och dör, jobb som försvinner och många som lever i stark ovisshet. Vad betyder den akuta krisen för våra hjärnor? – Det är ju egentligen det här som vi är gjorda för. Hjärnan är optimerad för ständig fara.