Hon gick den långa vägen, från trucken på Volvo till posten som Göteborgs högsta politiker. Men tiden på toppen blev kort. För ett år sedan, efter en svidande valförlust, röstades Ann-Sofie Hermansson bort som gruppledare. Inför öppen ridå, av sina egna partivänner. 

I veckan blev hon åter aktuell. Denna gång i Göteborgs tingrätt efter att ha stämts för förtal av två muslimska aktivister, för att ha kallat dem ”extremister”. 

Vad handlade schismen i den göteborgska S-toppen om? Var det en ledarstil präglad av solospel eller handlade det snarare om att ”Soffan”, som hon kallas, blev alltför obekväm med sitt engagemang i heders- och integrationsfrågor?