Journalisten Andreas Henriksson bjöds in till ett nätverk som drivs av en oro för laglöshet, för stor migration och bristande integration. Planerna: Att ta över en svensk kommun. Han låtsades delta men skrev istället historien om gruppen. Hans berättelse har hånats på sociala medier som ett kvasiavslöjande – inte minst av dem som är med i nätverket eller står det nära. Men ryms något riktigt allvarligt i den historia han berättar? Lyssna på Jörgen Huitfeldts intervju med honom och döm själva!