– Det säkerhetspolitiska läget har förändrats. Sverige  måste ha förmåga att kunna möta informationspåverkan, vi måste stärka försvarsviljan och motståndskraften i samhället och värna fria och oberoende medier i en kris- och krigssituation. 

Det här säger Anders Danielsson, som har regeringens uppdrag att utreda hur en ny myndighet för psykologiskt försvar ska utformas. 

Han ger också inblickar i det mest kritiska skedet under hans tid som generaldirektör för Migrationsverket. – Det var faktiskt jag själv som tog initiativet och skrev till regeringen om gränskontroller i november 2015. Hela Dublinöverenskommelsen och den reglerade invandringen var ju på väg att kollapsa.

Intervjun med Anders Danielsson gjordes i Sälen under rikskonferensen Folk och försvar.