Kvartals redaktion fanns på plats under Almedalsveckan med två evenemang på Kinbergs Plats 3 dit prenumeranter på Kvartals nyhetsbrev hade bjudits in.
I denna upplaga av Fredagsintervjun Special möter vi den amerikanske professorn i konstitutionell rätt, Mark Weiner. Han har intervjuats tidigare i Fredagsintervjun – då om sitt expertområde klanbaserade samhällen. Denna gång summerar professor Weiner sina intryck av ett år som gästprofessor i Uppsala och han kommer med synpunkter som det måhända behövs en utomståendes blick för att notera: Om ett universitetssystem med stora problem, om ett samhälle vars befolkningssammansättning snabbt förändrats utan att de som bor där tycks förstå vad det innebär och om invånare som har så vaga uppfattningar om vad som för det samman att det riskerar att bli skadligt – inte minst för integrationen av nya medborgare. 

Mark Weiner intervjuas inför publik av Jörgen Huitfeldt.