Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Den manliga nedgångens litteraturhistoria

Adam i paradiset. Konstverk av Kristian Zahrtmann, 1914. Via Wikimedia Commons.

Mäns nedgång är ett evigt tema i den mänskliga föreställningsvärlden. I centrala berättelser från Antikens Oidipusmyt och Första Mosebokens förvisning från Paradiset, har män upphöjts för att sedan falla handlöst.

Men även om temat är oberoende av tid och rum, är samhällets syn på den fallne mannen tydligt tidsbunden. Det skriver Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Detta är den första artikeln av två av Johan Lundberg på temat manfall.

Av Johan Lundberg | 7 november 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 17 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/ I litteraturen har mäns fall skildrats ända sedan antiken och bildar en hörnsten i det västerländska medvetandet. Även om temat är tidlöst, är det inte tidlöst hur man uppfattat den fallne mannens ansvar.

/ Sofokles drama Kung Oidipus (ca 427 f Kr) kretsar kring Oidipus upphöjande och efterföljande fall. I enlighet med den grekiska världsbilden bär Oidipus inte något personligt ansvar för sitt fall. Detta ansvar vilar snarare på hans mor, som trotsat gudarna.

/ Två likartade aspekter av motivet med den fallne mannen finns i Henrik Ibsens två dramer Vildanden (1884) och John Gabriel Borkman (1896). Ibsens kritik är riktad mot borgerskapets värderingar.

/ I vår tid uppfattas det som ett tecken på patriarkatets förtryck att män är överrepresenterade i fråga om det risktagande som präglar Ibsens John Gabriel Borkman. Men den uppfattning om könen som framgår av dramat kan snarare betraktas som ett uttryck för att kvinnor värderas högre än män.

/ Det finns i frågan om fallet en mystisk dimension som har försummats i historieskrivningen. En anledning torde vara den sorts maktanalys som för närvarande dominerar den västerländska debatten – där kvalitativ utveckling betraktas som en intressekonflikt, styrd av sådant som kön och etniskt ursprung, snarare än av betydligt mer svårfångade och i vissa fall potentiellt destruktiva krafter. 

Mäns fall är ett tidlöst fenomen. I litteraturen har den skildrats ända sedan antiken, vars litterära ämnen i sin tur har en månghundraårig historia. Berättelserna om fallna män – från Gamla testamentets Adam och Job till den grekiska antikens Oidipus och därifrån vidare fram till modern tid – bildar en hörnsten i det västerländska medvetandet.  

Men även om temat är tidlöst, är det inte tidlöst hur man uppfattat den fallne mannens ansvar, eller det omgivande samhällets roll i den process som leder till att han stöts ut ur gemenskapen.

Här följer därför ett försök att beskriva hur bilden av den fallne mannen har förändrats genom århundradena, med nedslag hos Sofokles, Dante Alighieri, Miguel Cervantes och Henrik Ibsen. 

Läs mer Visa mindre