Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Först var det torsken, nu är det strömmingen som dör

Sedan ett tiotal år fiskar stora trålare strömming allt närmare kusten och skärgården. Foto: Ola Torkelsson/TT.

Under Östersjöns yta råder miljösorg. Det som saknas mest är större rovfiskar som gädda och abborre i skärgårdarna och torsk ute till havs. Och nu ser det illa ut även för strömmingen.

Av Carl-Axel Fall | 27 april 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på texten I korthet Stöd KvartalLästid 11 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Det är illa ställt med fisken i Östersjön. De organismer som saknas mest är större rovfiskar som gädda och abborre i skärgårdarna och torsk ute till havs. Och nu ser det illa ut även för strömmingen.

Strömmingen är Östersjöns viktigaste art och den största delen av fiskbiomassan i det öppna havet. Den är näringsbas för sälar, fåglar och rovfiskar.

Ett problem är storspiggen som äter ägg och larver av bland annat gädda och torsk. En spiggvåg har rört sig inåt kusten. Men experterna är oense om spiggvågen är orsak till strömmingens problem.

Stora trålare fiskar strömming allt närmare land. Forskare kräver att detta fiske stoppas innanför 12 sjömil från kusten. De stora fisketrålarnas organisation är emot ett dylikt förbud.

Fiskekvoterna för strömming har minskat kraftigt tre år i rad. Men forskare på Stockholms universitet anser att fisketrycket fortfarande är för högt. På den internationella forskningsorganisationen ICES är man inte lika övertygad.

Havs-och vattenmyndigheten har föreslagit åtgärder som översyn av trålgränser och planering för fiskefria zoner. Forskare menar att detta tar för lång tid, medan landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar att trålgränsen kräver samordning inom EU.

Alternativa åtgärder mot Östersjöns dåliga hälsa är gäddfabriker, fiske på storspigg och odling av torsklarver som planteras ut.

Nyligen presenterades Miljömålsberedningens förslag till ny havspolitik. Huvuddragen får uppslutning av samtliga riksdagspartier.

Så här års brukar skärgårdsälskare ge sig ut i sina båtar till djupkanter och kända ställen för att fiska strömming. Men fångsterna lär bli magra i år. För det är illa ställt med fisken i Östersjön.

Strömming har i århundraden varit en fisk som kustfiskare kunnat räkna som en näst intill säker fångst under vår- och höstmånaderna. Och strömmingsfisket har varit en liten tröst för sportfiskaren sedan gäddor och abborrar nära nog försvunnit.

Miljösorg under ytan

Att det hänt stora saker i Östersjön är uppenbart, men det är inget som kan ses från land. Du kan åka genom den vackraste skärgård och hisna över skönheten och solreflexerna. Men under ytan råder miljösorg. De organismer som saknas mest är större rovfiskar som gädda och abborre i skärgårdarna och torsk ute till havs. Och nu ser det illa ut också för strömmingen.

Läs mer Visa mindre