Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Föräldraskapet som kräver mer än kärlek

Mellan 7 och 10 procent av alla barn har npf-diagnos, skriver Beata Konar. De isländska barnen på bilden har inte något samband med texten. Foto: Siarhei Plashchynski/Unsplash.

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) kallas ibland för superföräldrar med tanke på de förmågor som föräldrarna tvingas utveckla för att få vardagen med barnen att fungera. Det handlar om ett emotionellt krävande föräldraskap, skriver frilansjournalisten och filmaren Beata Konar.

Av Beata Konar | 7 september 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på texten I korthet Stöd KvartalLästid 9 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Npf är samlingsnamnet för en grupp av olika diagnoser där adhd och autism är mest kända och vanligast. Npf är inte sjukdomar och kan inte botas. Ofta har en individ flera diagnoser som går in i varandra.

Grovt räknat har 7–10 procent av alla barn npf-diagnos. Dessa kan behandlas med stöd och insatser. Det är enbart för adhd som det finns en läkemedelsbehandling.

Npf-föräldrar uttrycker ofta att de saknar en vägledande och samordnande instans som hjälper dem att hålla koll på allt de behöver veta.

I boken Svart bälte i föräldraskap beskrivs ett föräldraskap som inte följer givna mallar och där föräldrar tvingas tänka nytt bortom andras men också sina egna fördomar om vad ett liv med barn innebär.

Pojkar och män med npr passerar oftare än kvinnor under radarn i skydd av könsrollernas förväntningar. Omgivningen har inte reagerat på att andra runt omkring dem sköter det som behöver fungera i ett liv, som hem och barn.

Vi behöver lära oss att känna igen och reagera i tid innan människor ”går sönder”. Det kan handla om att duktiga flickors svårigheter inte diagnostiseras som adhd utan utvecklas till sekundära problem som ångest, depressioner eller självskadebeteenden.

Föräldrars kontaktnät, utbildning och ekonomi spelar in i hur det går för många av dessa barn. Välutbildade föräldrar har ett försprång i detta föräldraskap som kräver mer än kärlek.

Låt oss tänka bort snacket om hur bra det är att vara annorlunda och i stället lyssna till hur otroligt påfrestande det kan vara att vara förälder till barn som tänker, känner och beter sig annorlunda. För ”annorlundaskapet” kräver att man ser på sitt barn som en av dem som inte passar in i flocken. Vi har många sagor som berättar om detta: HC Andersens Den fula ankungen och M Reys Pricken som vill få barn och vuxna att reflektera över olikheter, tillhörighet och utanförskap.

Det är svårt att som förälder tvingas pressa in sitt ”annorlunda” barn i de flocknormer som råder, med de förmågor och färdigheter som här och nu värderas och behövs för att klara sig. Om detta skriver Malena Ernman med familj i den självbiografiska boken Scener ur hjärtat¹ om klimataktivisten Greta Thunbergs resa från ett barn med Aspergers syndrom som inte passar in som den hon är, till att med familjeflockens villkorslösa kärlek finna en plats i livet som ger henne mening att existera.

Diagnoser

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) är samlingsnamnet för en grupp av olika diagnoser, där adhd och autism är mest kända och vanligast. Dessa är huvudsakligen medfödda men adhd kan hos vissa individer försvinna i och med hjärnans mognad eller bli lättare att hantera för den som utvecklar strategier eller skaffar bra verktyg för att hantera vardagslivet. Men npf är inte sjukdomar och kan inte botas. De är så kallade spektrumdiagnoser vilket betyder att vi alla befinner oss på en skala mellan obefintliga och stora problem med olika funktioner som är viktiga för att kunna fungera i vardagslivet. Funktioner som koncentration och impulskontroll, samt förmågor som organisation, planering och struktur. Och ofta har en individ flera diagnoser som går in i varandra.

Läs mer Visa mindre