Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Just nu: Prenumerera ett helt år för bara 499 kr!
Just nu: Prenumerera ett helt år för bara 499 kr!
Gästkrönika |

För min dotter

Illustration: Hans von Corswant.

Forskaren och biologen Jerker Vinterstare har bott en tid i ett utanförskapsområde i Helsingborg. Han ser det mesta ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. Detta är hans berättelse om mötet med islam. Han menar att vår moral gör oss skyldiga att bekämpa dåliga idéer.

Av Jerker Vinterstare | 5 juni 2022
Jerker Vinterstare har en doktorsexamen i evolutionsbiologi från Lunds universitet och arbetar idag som forskare.
ProfilLästid 19 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Fri vilja är en illusion. Likt allt liv vi känner till är vår art ett resultat av de evolutionära processer som studerats och beskrivits ända sedan Charles Darwin publicerade sitt mästerverk Om arternas uppkomst 1859. Inom biologin använder vi ofta begreppet ”fenotyp” för att paketera det fysiska och psykiska som ryms inom en individ. Här inkluderas allt – från molekylära processer i kroppens celler till specifika beteenden och beslut. Kaffe eller te? Vindkraft eller kärnkraft?

Oavsett hur just din fenotyp ter sig, så är den som den är på grund av två faktorer – dina gener och din miljö. Inget mer, inget mindre. Trots detta upplevs våra beslut alltid komma från oss själva, från mig. ”Jag har själv byggt min framgång” säger kritikern. Nej det har du inte. Du föddes in i en miljö med en uppsättning gener, och ingen av oss har någonsin fått vara med och påverka detta lotteri. Alla beslut du någonsin tagit har varit orsakade av synapser i hjärnan som står under direkt lydnad från dina gener och din miljö. Oavsett hur stark känslan är av att det verkligen var du som tog det där viktiga beslutet, så hade vem som helst med exakt samma förutsättningar – tid, plats och molekylär uppsättning – tagit precis samma beslut. Vill man vara mer filosofisk än så kan man vetenskapligt korrekt konstatera att dina beslut idag influeras av de beslut som dina förfäder fattade i den miljö de befann sig.

Läs mer Visa mindre