Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Falsklarmet från kyrkan kan följas av fler

Foto: Benjamin Sibuet / Mostphotos
Av Annika Borg | 9 juli 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Stöd KvartalLästid 3 minSkärmläsarvänlig
I korthet

När domprost Mats Hermansson ringde i kyrkklockorna för att störa ut ett seminarium i Visby i förra veckan, agerade han på tvärs med Svenska kyrkans uppgift. Men ett uttalande från biskopsmötet 2014 om klockringning kan inspirera fler präster till liknande politiska manifestationer framöver. Det skriver Annika Borg, teol. dr. och präst i Svenska kyrkan, som befann sig på seminariet. 

När domkyrkoklockornas klang spreds över Visby i onsdags undrade människor runt om i staden efter en stund vad som hänt. En del blev oroliga. Klockornas funktion i profana sammanhang är ju att kalla samman människor vid kriser, fara och katastrofer.

Läs mer Visa mindre

“Kyrkan ska ringa i positivt syfte, inte negativt. Det blev biskopsmötets linje.”

Men domprost Mats Hermansson ska inte ensam bära skulden för detta brott mot Svenska kyrkans regler och praxis. Han kan i själva verket ha fått inspiration av biskopsmötets uttalande för fyra år sedan.

2014 manifesterade kyrkan i Jönköping mot nazister genom att ringa i klockorna. Manifestationen gav upphov till motioner i kyrkomötet samma år om att det behövdes riktlinjer för klockringning. På sensommaren 2014 träffades biskopsmötet och frågan om klockringning stod på dagordningen. I medierna hade ärkebiskop Antje Jackelén redan uttalat sig om att manifestationer för alla människors lika värde, att alla är skapade till Guds avbild och människovärdet är viktiga – men att klockringning i första hand (min kursiv) bör användas för inbjudan till gudstjänst. Kyrkan ska ringa i positivt syfte, inte negativt. Det blev biskopsmötets linje. Men man ansåg samtidigt att det är viktigt att inspirera till ständigt nya sätt att manifestera människovärdet. Därmed öppnade man för godtycke och spretiga tolkningar.

“I sociala medier stämplar domprostens närmaste krets hela borgerligheten som ’brunsörja’. Det är informationsbärande.”

Genom sitt oprecisa budskap sände biskoparna således signaler till präster som Mats Hermansson att de innehar ett kyrkligt bevakningsuppdrag snarare än ett renodlat prästämbete. I sociala medier stämplar domprostens närmaste krets hela borgerligheten som ”brunsörja”. Det är informationsbärande. Klockklang har genom historien uppfattas som ett sätt att skrämma bort mörkrets makt, och det är möjligt att det är så domprosten och hans följe ser på en stor del av sina medmänniskor.

Mycket talar således för att vi kan vänta oss fler egenmäktiga politiska manifestationer med kyrkklockor. Mot migrationspolitiken. Mot vapenexport. Mot bostadspolitiken. Ja, mot allt och alla som en aktivistisk inre krets i Svenska kyrkan anser vara en kränkning av människovärdet.